Injekce pro kariérové poradenství

Snad už nikdo nepochybuje o tom, že kariérové poradenství musí být pro občany běžnou a široce dostupnou službou. Každý z nás se alespoň jednou za život dostal na křižovatku rozhodování „kudy dál“ a vítal jakoukoli pomocnou ruku. Zatímco takových křižovatek dnes přibývá a jsou stále komplikovanější, odborné pomoci nikoli.

Vzdělávacích příležitostí za poslední roky významně přibylo a na pracovním trhu čeká mnoho nových výzev – od podnikání po práci v zahraničí. Jak se v tom ale vyznat, kde a jak začít? Z pohledu běžného občana, ať už jde o školáka a jeho start do života, nebo změnu profesní kariéry u dospělého člověka, je dnešní situace poněkud nepřehledná. Stále častěji tak lidé vyhledávají poradenské služby, ale míst, kde by mohli své touhy a potřeby konzultovat, je pohříchu málo.

V současnosti existují pouze dvě stabilní sítě poradenských služeb: ve školách a na pracovištích Úřadu práce. Nejsou však kapacitně zajištěny natolik, aby byli uspokojeni všichni zájemci. Ve škole má poradce a učitel v jedné osobě mnoho dalších povinností a není v jeho silách věnovat se každému žákovi individuálně. Agenda Úřadu práce zase nabobtnala natolik, že tam kariérové poradenství spíše stagnuje.

Přitom nejistotu pociťují už patnáctiletí, kteří si lámou hlavu s volbou povolání a jedním dechem se dozvídají, jak obtížně budou hledat práci. Potřebují „odrazové“ profesní vzory, ale žádné nenachází (snad kromě Jaromíra Jágra). Nepomáhá ani mediální prostor. Příliš neprezentuje významné a úspěšné osobnosti – od řemeslníků po vědce, kteří dělají něco zajímavého pro svět. Mladí lidé tak nevidí zápal, disciplínu a tvrdou práci, která za každým úspěchem stojí. A k tomu všemu někteří z nich vyrůstají v nemotivujících rodinách, kde vzdělání nebo práce nepředstavuje žádnou velkou hodnotu.

Ani dospělí si vždycky nevědí rady

Pro dospělé lidi je často vzdělávání a profesní rozvoj ještě těžší. Nejenže se neorientují ve svých možnostech, ale zpravidla mají určité závazky a také časové a finanční limity. Není výjimkou, že na své plány rezignují a v tíživé životní situaci přijímají práci za jakýchkoli podmínek, pracují za minimální mzdu, jen aby byli alespoň trochu ekonomicky nezávislí. Řada z nich má špatné zkušenosti s různými pracovními „dohodami“, někteří žijí jen ze sezonních prací nebo brigád, jiní by se rádi vzdělávali, ale zaměstnavatel jim to neumožní. Problémy těchto lidí se nejen neřeší, ale naopak vrství. Sami se však ze spirály neúspěchů a nespokojenosti nedokážou vymanit.

Situaci neusnadňují ani někteří zaměstnavatelé. Na jedné straně si stěžují na nepřipravenost absolventů škol, ale během odborné přípravy je někteří do svých firem nepustí. Jsou případy, kdy zpoplatňují i exkurze pro žáky základních škol. Navíc stále zvyšují své požadavky. Tam, kde dříve obstál průmyslovák, poptávají vysokoškoláka. Nosič kufrů musí mít maturitu. Samotný trh práce je podivný. Na pozici asistentky se hlásí absolventky vysokých škol, číšník dělá údržbáře, v zahradnictví pracuje truhlář, zedník je v evidenci uchazečů o zaměstnání, přestože je tato profese poptávána. Pokud by šlo o vlastní vůli a začátek nové kariéry, proč ne. Většinou se však jedná o nedobrovolné příležitosti a je vcelku jedno, zda jiné skutečně nejsou, nebo je člověk neumí aktivně hledat.

Ve škole je třeba „trénovat pro život“

Je zřejmé, že poptávka po kariérovém poradenství stále poroste. A to nejen po přímé individuální pomoci, ale jde také o prevenci negativních dopadů. Mladí lidé už dnes potřebují ve školách více trénovat „pro život“ a učit se pracovat – na sobě i pro společnost. Dospělí, kteří znají realitu pracovního trhu, jsou citliví vůči teoretickým poučkám, protože potřebují konkrétní osobní pomoc ve své životní situaci. Kariérové poradenství může lidem změnit život. Musí však o něm vědět a podle potřeb ho využívat. Kariérové poradenství je pro všechny občany. Otevírá dveře ke změnám, motivuje k osobnímu růstu a výkonu, učí, jak řídit vlastní život, jak být aktivní, odstraňuje bariéry. Je to chvíle zastavení a přemýšlení o sobě. Je to hledání řešení. Jedinou podmínkou je chtít něco změnit a pracovat.

Pomáhají projekty

Otázkami vzdělávání, profesního rozvoje a kariérového poradenství, oblastmi úzce provázanými, se dlouhodobě zabývá Národní ústav pro vzdělávání. Veškeré jeho aktivity probíhají v širokém partnerství s odborníky z různých sfér a je tak zaručena aplikovatelnost výstupů. Problematice zkvalitňování a rozšiřování kariérového poradenství se věnuje projekt VIP 2 – Kariérové poradenství. Byl zpracován návrh systému poradenských služeb, který integruje všechny zainteresované složky resortu školství i práce a sociálních věcí. Ve dvou navazujících e-learningových kurzech se mohli vzdělávat všichni výchovní poradci i poradci z mimoškolních institucí.

Šestým rokem je na internetu zprovozněn informační systém (www.infoabsolvent.cz) jako komplexní poradenský nástroj, který slouží jak poradcům, tak občanům. V Národním ústavu pro vzdělávání také funguje Centrum kariérového poradenství, které nabízí své služby široké veřejnosti a zároveň tvoří pojítko mezi reálnými potřebami lidí a koncepční činností v oblasti rozvoje kariérového poradenství.

Tím vším se snažíme rozšířit služby kariérového poradenství a zároveň usilujeme o jejich zkvalitnění.

Ivana Eliášková