Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum bylo zřízeno dne 13. 5. 2010 rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí ČR jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Je také prostředkem pro síťování organizací působících v oblasti kariérového poradenství, což je jeden z trendů v oblasti kariérového poradenství ve světě a zejména v Evropě.

Národní poradenské fórum (NPF) je řízeno zástupci ministerstev – dva roky ho vedlo ministerstvo školství a nyní je po dobu dvou let vede ministerstvo práce a sociálních věcí. V současné době má NPF 19 členů, mezi nimiž jsou: Asociace institucí vzdělávání dospělých, Úřad práce ČR, Asociace vysokoškolských poradců, Dům zahraničních služeb – středisko Euroguidance, Národně vzdělávací fond, Asociace soukromých poradenských pracovníků, Unie psychologických asociací ČR – UPA ČR a další instituce. Jedním ze zakládajících členů je také Národní ústav pro vzdělávání, který je současně členem koordinační skupiny určující prioritní témata činnosti NPF.

Jaká je vlastní činnost NPF?

NPF se především snaží, aby se zástupci jednotlivých institucí působících v oblasti kariérového poradenství dohodli na hlavních směrech vývoje této oblasti. Například spolupracují při specifikaci pozice „kariérový poradce“ pro potřeby Národní soustavy kvalifikací, na vytváření slovníku pro oblast kariérového poradenství a v neposlední řadě i na návrzích možných koncepcí kariérového poradenství v ČR. Národní poradenské fórum je místem, kde se střetávají různé názorové proudy, ale podstatné je, že přes všechny překážky a rozdílnost mají členové zájem se domluvit a přispět k pozitivnímu posunu kariérového poradenství u nás.

Pavlína Šťastnová