UNIV 2 KRAJE: Školy se změnily v centra celoživotního učení

Zveřejněním informací o stovkách vytvořených vzdělávacích programů pro dospělé se na konci srpna završil bezmála čtyřletý projekt UNIV 2 KRAJE. Během jeho trvání se 325 škol ve třinácti krajích ČR proměnilo v místní centra vzdělávání dospělých. Pedagogové se naučili vytvářet vzdělávací programy a zvládli i jejich marketing. Celkem připravili 987 vzdělávacích programů v jednotlivých profesních kvalifikacích. Z toho bylo 548 programů pilotně ověřeno za účasti prvních 6 628 klientů, z nichž bylo více než 6 100 úspěšných.

V projektu UNIV 2 KRAJE se střední odborné školy výrazně zapojily do poskytování dalšího vzdělávání. Propojily se do krajských sítí a jejich učitelé prošli školením, aby se naučili vytvářet modulově členěné vzdělávací programy pro dospělé. Tyto kurzy mají za cíl pomáhat lidem nacházet uplatnění na trhu práce, ale jsou přínosem i pro samotné školy. Při demografickém poklesu počtu žáků jim totiž umožňují využít personální i další kapacity a stát se rovnocennými podnikateli na trhu dalšího vzdělávání. Už v rámci úvodního projektu UNIV totiž vzniklo 137 vzdělávacích programů, které školám vynesly za období 2008–2009 více než 23 milionů Kč. Ve všech zapojených krajích ČR proběhly projektové konference, kterých se zúčastnili zástupci škol i sociálních partnerů. Stále větší podporu vyjadřovali projektu představitelé krajských úřadů a také Úřadu práce ČR. Pro tvorbu vzdělávacích programů vyhledávaly školy obory perspektivní pro daný region. Dominuje zaměření na strojírenské obory, následují programy řemesel a služeb, gastronomie a potravinářství, informačních technologií, stavebnictví, zemědělské problematiky, obchodu, výuky jazyků a znalostí potřebných pro podnikání a řízení.

Zájemce si může vyhledat kurzy přesně na míru

Cíle projektu UNIV 2 KRAJE byly ovšem naplněny až ve chvíli, kdy byly vytvořené vzdělávací programy vloženy do veřejného informačního systému na adrese http://univ2.univ.cz, kde se staly dostupné pro potenciálního klienta vzdělávání. Na centrální web navázalo třináct krajských portálů, které zájemcům přibližují konkrétní nabídku dalšího vzdělávání přímo v jejich regionu a v nejbližším okolí. Veškerá data o vzdělávacích programech se dále exportují na portál www.vzdelavaniaprace.cz, tedy na centrální systém, kde se zobrazují také kurzy dalších vzdělávacích institucí.

Zájemce o vzdělávání tedy po otevření kteréhokoli portálu UNIV 2 KRAJE nalezne základní popis, termíny i anotace programu, který ho zajímá, včetně kontaktních údajů. Přitom lze programy prezentovat i bez konkrétního aktuálního běhu. „Škola tím říká, že je schopna otevřít kurz, má ho připravený a zajištěný, jen není v tuto chvíli vyhlášený,“ říká Ing. Jiří Kubica, zástupce manažera pro organizaci projektu UNIV 2 KRAJE. V informačním systému je možné vyfiltrovat informace pro celou Českou republiku, anebo jen pro určitý kraj, případně vyhledávat ve vedlejším kraji. Vzápětí systém uchazeči o vzdělávání zpracuje nabídku, které školy nabízejí pro něho zajímavé kurzy.

Získané znalosti, know-how i celý informační systém budou moci školy využívat i do budoucna. Právě dlouhodobá udržitelnost byla jedním z hlavních cílů projektu UNIV 2 KRAJE.

Informační systém projektu UNIV 2 KRAJE:Centrální portál: http://univ2.univ.cz

Informace o projektech UNIV: http://www.univ.czInformační systém: http://system.univ.cz

Z podkladů projektu UNIV 2 KRAJE připravila Zoja Franklová.