Nové digifolio o společném vzdělávání

Na Metodickém portálu RVP.CZ bylo vytvořeno nové digifolio, věnované problematice společného vzdělávání. Nabízí řadu odborných článků o vzdělávání žáků s různými druhy handicapů a jejich integraci do běžné třídy a také pracovní verzi upravovaného RVP ZV. 

Inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami patří k prioritám MŠMT. Poslední novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Pomůže tak všem znevýhodněným, ať už jejich problémy souvisejí se sociálním statusem, s odlišným kulturním prostředím, zdravotním postižením, či mimořádným nadáním.


Zároveň bude od příštího školního roku zrušena Příloha RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Ve všech základních školách se tedy bude vyučovat podle RVP pro základní vzdělávání a na základě doporučení školského poradenského zařízení se žáci mohou učit podle individuálního vzdělávacího plánu. Byla také připravena prováděcí vyhláška k zákonu, která stanovuje pravidla pro použití podpůrných opatření ve školách.

Digifolio SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ na Metodickém portále RVP.CZ: zde.


Bližší informace o společném vzdělávání a související dokumenty najdete také zde:

Společné vzdělávání na webu MŠMT

Společné vzdělávání na webu NÚV