Inspekce se víc zaměří na kvalitu škol

Řízením České školní inspekce byl 7. srpna 2013 pověřen Mgr. Tomáš Zatloukal. Stalo se tak poté, co bývalá šéfka ČŠI Olga Hofmannová rezignovala na svou funkci. Na to, jak se změní činnost ČŠI po nástupu nového ústředního školního inspektora, jsme se zeptali jeho náměstka pro inspekční činnost Ondřeje Andryse.

ČŠI se bude nyní více zaměřovat na podporu zlepšování kvality škol a umenšovat význam formální kontroly. Dojde k úpravě struktury a formy inspekční zprávy, protože bychom chtěli, aby byla maximálně srozumitelná pro školy i veřejnost. Bude obsahovat také vyjádření silných a slabých stránek a také návrhy na to, jaké má škola příležitosti na zlepšení své činnosti. Dojde k omezení současného modelu inspekčního hodnocení, které je zaměřené ve velké míře na formální dodržování právních předpisů.  Soulad s právními předpisy bude posuzován zejména před zahájením inspekční činnosti, tak aby v průběhu inspekce byl maximální prostor pro sledování procesů výuky. ČŠI se bude snažit o identifikaci úspěšných škol a příkladů dobré praxe a akcent budeme klást také na větší propojení externího a vlastního hodnocení školy.

Zoja Franklová