Interní další vzdělávání ve školách

Další vzdělávání vyučujících „přímo na místě“, tedy na učebním místě ve škole, je rozhodujícím způsobem ovlivněno debatou o „kvalitě školy“ a je požadováno také jako základní prvek tvorby programu školy.

Na rozdíl od externího dalšího vzdělávání, interní další vzdělávání je zaměřeno na skupinu kolegů vyučujících v jednom zařízení a obsahově na problematiku a zájmy, které jsou specifické pro školu a její vyučování. Proto je učitelé za příznivé situace sami vyžadují a koná se bezprostředně v jejich zařízení. Interní další vzdělávání je pak zvláště přínosné, je-li začleněno do nadřazeného a transparentního konceptu dalšího vzdělávání, do jehož utváření jsou účastníci opět zapojeni. Další vzdělávání tak může přispívat k aktivní účasti aktérů v procesu rozvoje školy.
Interní školní vzdělávání je za příznivých podmínek vedeno čí moderováno externími poradci, aby se zabránilo vyhraněnému pohledu zevnitř a aby bylo dosaženo potřebného odstupu. Měly by se upřednostňovat práce na konkrétních případech a „praktické otázky výuky“. Navíc je třeba revidovat interní další vzdělávání pomocí zpětné vazby, tak aby bylo možné evaluovat jeho účinnost i formy.
Pramen: Mersch, Franz Ferdinand. bb-Stichwort: Schulinterne Fortbildung. Berufsbildung, 2013, NR. 140, S. 35.
Překlady na této straně Anna Konopásková
a Jana Šatopletová,
krácení a úprava Zoja Franklová