Na technice bez mužů

Pět vysokých škol v Německu nabízí obory speciálně pro ženy a láká je tak ke studiu inženýrských věd. Atmosféra je zde mnohem uvolněnější než ve smíšené skupině a studentky si navzájem pomáhají.

Na trhu práce jsou inženýrky žádány, v takto zaměřených studijních oborech jsou ženy přesto málo zastoupeny. Mnohé maturantky jsou přesvědčeny o tom, že ve studijním oboru, kterému dominují muži, nebudou stačit. To se ukazuje i v aktuálních statistikách. Počet žen například v inženýrských vědách sice stoupá, v roce 2012 však v této oblasti bylo mezi začínajícími studenty jen 23 % žen.
V berlínské Vysoké škole techniky a hospodářství (Hochschule für Technik und Wirtschaft – HTW) byl zřízen ženský studijní obor bakalářská informatika a ekonomika v roce 2009 se záměrem přilákat více žen ke studiu matematiky, informatiky, přírodních věd a techniky (MINT).
To se také podařilo, počet uchazeček přesahuje počet míst o více než dvojnásobek. Kromě toho v Německu existují ještě další čtyři nabídky studia MINT, které jsou zaměřeny pouze na ženy: hospodářské inženýrství na vysokých školách v městech Wilhelmshaven a Stralsund, informatika na vysoké škole v Brémách a hospodářská informatika na vysoké škole Furtwangen.
Některé firmy mají zájem výslovně o ženské odborné síly, absolventky by však při výběrovém řízení neměly ženský studijní obor zdůrazňovat. Personalista by se pak mohl domnívat, že by se ve smíšeném studijním oboru nedokázaly prosadit. Přitom ženské studijní obory mají stejné osnovy jako smíšené studium. Tam, kde ženy a muži studují společně, se jejich výkony nejpozději v magisterském studiu vyrovnávají.
Pramen: Technik lernen ohne Männer. Hamburger Abendblatt, 11./12. Januar 2014, S. 61.