Jak funguje evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem usnadnit mobilitu lidí v Evropě, zlepšit srozumitelnost kvalifikací napříč Evropou a také proto, aby si lidé uvědomili, jakou úroveň kvalifikace mají a kam se zařadit. 

Podívejte se na video, které objasňuje princip EQF.


Svou úroveň kvalifikace si můžete najít v následující tabulce:

Úroveň EQF 

Dosažené vzdělání v ČR

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

7

vysokoškolské – magisterský studijní program

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání, konzervatoř

5

programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

2

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

1

základy vzdělání (základní škola speciální)


Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří. Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s úrovní EQF pro výše uvedené školy povinné.

Přehled dokladů a příslušné úrovně EQF: • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání - EQF 2 • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2 • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3 • Vysvědčení o maturitní zkoušce - EQF 4 • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v  konzervatoři - EQF 6 • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Další informace na  http://archiv-nuv.npi.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf