Nízká kvalifikace může přecházet z jedné generace na druhou

Počet lidí s nízkou úrovní kvalifikace klesá. V roce 2025 bude mít v EU nízkou kvalifikaci kolem 14 % pracovních sil, v roce 2015 to bylo zhruba 21 %. Dospělí s nízkou kvalifikací budou ovšem patřit ke skupinám více ohrožovaným nezaměstnaností a přijímajícím špatně placená a nejistá zaměstnání.


Jejich vyhlídky na získání zaměstnání se zhoršily po hospodářském poklesu, který začal v roce 2008. Konkurence o pracovní místa se zvýšila a lidé byli ochotnější přijímat pracovní pozice, pro které měli nadbytečnou kvalifikaci, a tak vytlačovali z trhu práce nedostatečně kvalifikované lidi.

Nízké kvalifikace znamenají náklady. Lidé s vysokými kvalifikacemi mají lepší vyhlídky na zajímavá a dobře placená zaměstnání. Nízko kvalifikovaní lidé jsou více ohroženi chudobou a sociálním vylučováním a častěji jsou závislí na veřejné sociální péči. Existují také přesvědčivé důkazy o tom, že nízká kvalifikace a znevýhodnění může přecházet z jedné generace na druhou.

Cedefop zjišťuje více informací o dospělých s nízkou kvalifikací, aby pomohl osvětlit tyto problémy. Dosud provedená analýza ukazuje na složitost problému: nízko kvalifikovaná populace se liší od kvalifikované populace u domácího obyvatelstva i u migrantů. Příčiny nízké kvalifikace u dospělých lidí jsou také různé a ne vždy jsou spojeny výhradně se vzděláváním a profesní přípravou – člověk bude mít pravdě- podobněji nízkou kvalifikaci, pokud ji měli jeho rodiče.

Měření nízké kvalifikace je obtížné. Omezenost dat způsobuje, že dosažené vzdělání a druh zaměstnání podle úrovně kvalifikace jsou použity jako zástupné údaje pro kvalifikační úrovně lidí, to však nezohledňuje aspekty nekognitivní a emoční inteligence, např. sociální kompetence, empatii a kolegialitu. Tyto kompetence jsou důležité pro určité skupiny dospělých, kteří jsou považováni za nízko kvalifikované, např. pro pečovatele, mají-li efektivně vykonávat své úkoly.

Poradit si s problémem nízko kvalifikovaných lidí bude vyžadovat použití různě zaměřených postupů, které budou odpovídat specifickým potřebám těchto lidí. Důležité je také konfrontovat hospodářské a společenské náklady na lidi s nízkou kvalifikací. Cedefop bude v letošním roce publikovat studii zaměřenou na poskytnutí ověřených důkazů pro vyvinutí příslušných politických opatření.


Přeložila Anna Konopásková, zveřejněno ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí 1-2016


Pramen: Bainbridge, Steve and Salvatore, Lidia. Helping low-skilled adults. Skillset and match, January 2016, p. 9. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9105