Mladé lidi trápí také podzaměstnanost

V Evropské unii je 6,8 milionu mladých lidí nezaměstnaných nebo podzaměstnaných. V roce 2010 byla bez práce více než pětina Evropanů ve věku 15 až 24 let. Analýzu zpracoval Cedefop na základě údajů v databázi Eurostatu v únoru tohoto roku.

Mladí lidé patří ke zranitelným skupinám obyvatelstva, které nejvíce zasáhla ekonomická krize. V roce 2010 bylo v zemích EU podzaměstnáno 1,5 milionu mladých lidí ve věku 15–24 let (7,6 % z celkové zaměstnanosti).

Míra podzaměstnanosti této věkové skupiny se v letech 2008 až 2010 zvýšila o 1,7 %, přičemž jeden ze čtyř pracovníků na částečný úvazek je podzaměstnaný. Za podzaměstnané se považují lidé pracující na zkrácený úvazek, kteří chtějí pracovat déle a jsou toho schopni.

Nejméně podzaměstnaných je v České republice

Nejvyšší míra podzaměstnanosti byla v roce 2010 ve Švédsku (15 % z celkové zaměstnanosti), ve Španělsku (14,3 %) a ve Velké Británií (13,7 %), nejnižší naopak v České republice (0,7 %), v Belgii (2,2 %) a na Slovensku (2,7 %). Ve srovnání s rokem 2008 se podíl mladých lidí pracujících na částečný úvazek, ačkoli by chtěli pracovat na plný, zvýšil ve všech zemích EU kromě Německa.

K nedobrovolné práci na zkrácený úvazek byly v roce 2010 častěji nuceny mladé ženy než muži (57,5 % z celkové zaměstnanosti). Nezaměstnanost vzrostla ještě víc než podzaměstnanost. V letech 2008 až 2010 se míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15–24 let v Evropské unii zvýšila o 6 % (z 15 % na 21 %).

Alena Nová

Pramen: Statistics & Indicators. 06/02/2012. http://www.cedefop.europa.eu