Newsletter 2019/1

Gramotnosti v praxi školy 

Gramotnosti se uplatňují zejména tam, kde klademe důraz na praktické využití znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech. Na co je dobré myslet při přípravě, realizaci a vyhodnocování školních aktivit, které napomáhají rozvíjet důležité gramotnosti dětí a žáků? Učitel rozvíjející gramotnosti přináší důležitá doporučení, na kterých stojí učení, které rozvíjí myšlení dětí a žáků v souvislostech. Projděte si také cíle výuky v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v MŠ a ZŠ (viz Očekávané výsledky učení pro rozvoj základních gramotností).

Setkáváme se nad tématem gramotností

Zúčastněte se některé ze tří podzimních minikonferencí odborných panelů či jedenácti setkání společenství praxe pro rozvoj gramotností ve vzdělávacích oblastech. Získáte tím nejen inspiraci do výuky, ale především možnost setkat se s kolegy učiteli, kteří chtějí sdílet své zkušenosti s tím, jak lze rozvíjet učení dětí a žáků v souvislostech.

Ve dvou se to lépe táhne

Pojďme do toho společně! Učitelé z mateřských škol, učitelé ze základních škol, najděte mezi sebou kolegu, se kterým zkusíte pracovat společně. Není třeba se ničeho bát, inspirujte se u kolegů, kteří to již zkusili. Přečtěte si, jak to dopadlo: Honza dostal nápad a oslovil s ním kolegu Edu, který měl mít 5. vyučovací hodinu v 9. A fyziku. Navrhl mu, aby propojili fyzikální téma Země, které měl Eda v plánu, s geografickým pohledem na danou problematiku a odučili toto nově vzniklé téma společně ve spojených devítkách. Téma znělo Geofyzikální model Země. Číst celé. Další inspirativní příklady.

Výukové aktivity pro rozvoj gramotností v MŠ a ZŠ

Inspirací pro učitele, jak rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost v MŠ a ZŠ, mohou být seriály výukových aktivit. V předškolním vzdělávání se jedná o činnosti, ve kterých se zpravidla prolíná několik gramotností. Náměty v základním vzdělávání (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ) se dotýkají nejen tradičních „doménových“ předmětů, ke kterým jsou v praxi tyto tři gramotnosti vázány (český jazyk a literatura, matematika, ICT), ale ukazují různé způsoby, jakými lze gramotnosti rozvíjet i jinde (např. cizí jazyk, výtvarná výchova).

Ema jako nástroj k vyhledávání digitálních vzdělávacích zdrojů

K vyhledávání dalších volně přístupných materiálů využijte online katalog EMA (elektronické materiály). Shromažďuje informace o otevřených digitálních vzdělávacích zdrojích pro učitele přístupných na různých portálech a webech a umožňuje v nich snadno vyhledávat z jednoho místa. NÚV uvítá náměty na další portály, se kterými se má EMA propojit (ema@rvp_cz).

Ohodnoťte své digitální kompetence pomocí nástroje Profil Učitel 21

Doporučujeme novou online aplikaci pro mapování digitálních kompetencí učitele. Vychází z Evropského rámce digitálních kompetencí DigCompEdu, který je všeobecně uznávaným evropským standardem definujícím tyto schopnosti. Kromě sebehodnocení vlastních digitálních kompetencí vede učitele k poznání, kde se na cestě k plnému využití možností současných technologií ve výukovém procesu nachází a jak by mohl ve svém zdokonalování pokračovat. Aplikace je do konce roku 2019 v pilotním provozu, náměty na úpravy aplikace uvítáme.

Sledujte nás

Získávejte inspiraci z oblasti rozvoje gramotností a sledujte aktivity NÚV v projektu PPUČ na gramotnosti.pro, kde naleznete blog Gramotnosti v praxi, registraci k newsletteru nebo propagační videa, která představují roli gramotností v předškolním vzdělávání, na 1. stupni ZŠ a 2. stupni ZŠ. Přidejte se také do naší facebookové skupiny Učíme v souvislostech – Gramotnosti.pro život, čerpejte a sdílejte své zkušenosti s výukou, která je zaměřená na gramotnosti. Dotazy ke gramotnostem ve Vaší škole směřujte do Konzultačního centra NÚV.