Odborné panely

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem organizujeme dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělání v MŠ a ZŠ s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.


Jak minikonference probíhají a co bylo náplní již konaných setkání se můžete dočíst v článcích níže, které nabízí ohlédnutí za obsahem a atmosférou událostí.

 10. cyklus minikonferencí odborných panelů pro jednotlivé gramotnosti.

9. cyklus minikonferencí odborných panelů

8. cyklus minikonferencí odborných panelů

7. cyklus minikonferencí odborných panelů

6. cyklus minikonferencí odborných panelů

5. cyklus minikonferencí odborných panelů

4. cyklus minikonferencí odborných panelů

3. cyklus minikonferencí odborných panelů

2. cyklus minikonferencí odborných panelů

1. cyklus minikonferencí odborných panelů