Materiály do výuky

Na této stránce najdete seznam článků a podkladů vytvořených realizačním týmem PPUČ, které Vám poslouží pro plánování a realizaci Vaší výuky zaměřené na vybrané cíle rozvoje gramotností žáků.

Seriály článků

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Blogové příspěvky

Inspirujte se blogovými příspěvky, které poskytují praktickou a pro gramotnosti laděnou reflexi k výběru aktivit z prostředí Metodického portálu RVP.CZ.

Videa jako inspirace - Pětiminutovky

Inspirujte se krátkými videi.