Webináře

Záznamy

 • Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání (28. 2. 2019), blogový příspěvek
  Anotace k webináři: Setkání poukázalo na konkrétní podobu rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti z pohledu dětí předškolního věku. Součástí prezentace byly náměty na konkrétní činnosti a aktivity, které mohou být inspirací pro praxi předškolních pedagogů. Ukázky sloužily k objasnění principů rozvoje matematického myšlení dětí předškolního věku s ohledem na respektování specifik tohoto období vývoje jedince. Lektorka RNDr. Hana Lišková.
 • Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček (6. 3. 2019), blogový příspěvek
  Anotace k webináři: V krátkém teoretickém úvodu jsme si vysvětlili základní důležité pojmy – rozvoj informatického myšlení, rozvoj digitální gramotnosti. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení informatického myšlení v mateřské škole a na 1. stupni. Ukázali jsme si nejméně 3 druhy robotických pomůcek a pověděli si, pro jaký věk jsou jednotlivé pomůcky vhodné. V závěru byly nabídnuty odkazy na vznikající materiály pro podporu rozvoje informatického myšlení. Lektorka Eva Fanfulová.
 • Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ (20. 3. 2019), blogový příspěvek
  Anotace k webináři: V krátkém teoretickém úvodu jsme si vysvětlili základní důležité pojmy – digitální technologie jako didaktická pomůcka, rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj informatického myšlení. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení digitální gramotnosti ve škole, a to především na 1. stupni napříč předměty. Na jednotlivých aktivitách bylo vysvětleno, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Jednotlivé aktivity byly doplněny vyjádřením známých akademiků, kteří se digitální gramotností zabývají již několik let. V závěru byly uvedeny odkazy na vznikající materiály pro podporu rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení.
 • Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ (27. 3. 2019), blogový příspěvek
  Anotace k webináři: V krátkém teoretickém úvodu byly připomenuty základní důležité pojmy – digitální technologie jako didaktická pomůcka, rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj informatického myšlení. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení digitální gramotnosti ve škole, a to především na 2. stupni napříč předměty. Na jednotlivých aktivitáchjsme vysvětlili, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Jednotlivé aktivity byly doplněny vyjádřením známých akademiků, kteří se digitální gramotností zabývají již několik let. Lektorky:Eva Fanfulová, Markéta Čonková
 • Rozvoj gramotností pomocí YouTube (11. 4. 2019), článek
  Anotace k webináři: Cílem setkání bylo seznámit účastníky s didaktickým potenciálem serveru YouTube. Server představuje webovou platformu, na které tráví (nejen) české děti značnou část svého volného času. Hlavní část webináře tvořily příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah YouTube (nebo svět s ním spojený – youtubeři) a rozvíjejí gramotnosti, zejména čtenářskou a digitální. Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
 • Počítáš, počítám, počítáme… (25. 4. 2019), blogový  příspěvek
  Anotace k webináři: Zažívat opakovaně radost z úspěšně vyřešené úlohy, to je jedna ze sedmi složek matematické gramotnosti. Jak na to? Na to jsme se pokusili odpovědět na webináři „Počítáš, počítám, počítáme…“ zaměřeném na rozvíjení matematické gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. V úvodu jsme si ukázali, které aktivity nám pomáhají v zapojování žáků do výuky matematiky, umí z ní odstranit nudu a žáky aktivizují a motivují k výkonu. V další části webináře byly předloženy náměty na aktivity, které směřují k rozvíjení i dalších složek matematické gramotnosti. Lektoři: Jovanka Rybová, Tomáš Koten
 • Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti (2. 10. 2019)
  Anotace k webináři: Setkání bylo věnováno vybraným hrám, které podporují matematickou gramotnost. Hry byly roztříděny dle oblastí, které rozvíjí (zaměřené na algebru, geometrii…). Součástí byl hrubý popis her a to, k jakému typu práce se jednotlivé hry hodí a pro jak staré žáky jsou vhodné.
 • Čtení, to je zábava (23. 10. 2019), blogový příspěvek
  Anotace k webináři: Jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky nejen v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ? Na to se Vám pokusil odpovědět webinář s názvem „Čtení, to je zábava“. V úvodu jsme si ukázali aktivizační činnosti zaměřené na koncentraci a pozornost a také aktivity, které mohou přitáhnout žáky ke čtení. V další části jsme se pokusili ukázat, jak lze rozvíjet čtenářskou gramotnost ve všech předmětech, které vyučujeme na 1. stupni základní školy (výuka napříč předměty). Tyto aktivity jsme propojili s výstupy metodického materiálu „Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání“.
 • Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání (31. 10. 2019)
  Anotace k webináři: Webinář pro nás připravily Jana Smolková a Stanislava Korcová. Společně nás seznámily se souborem příběhů robůtka TIO, jehož prostřednictvím si přiblížíme možnosti rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku. TIO je robůtek, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy. Přibližuje dětem různé formy využívání technologií v běžném životě, a to včetně péče o zdraví, téma etiky a bezpečí v digitálním světě, dodržování pravidel, co znamená hrát fér a další. Autorské příběhy jsou doplněny o náměty na rozvíjející činnosti a návodné otázky, které přinášejí učitelům metodickou podporu.
 • Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání (21. 11. 2019)
  Anotace k webináři: Je pro vás připravena nabídka konkrétních činností, ve kterých jsme použili různé čtenářské strategie. Měli jste možnost nechat se inspirovat příklady z mateřských škol, kde pro děti zařídili podnětné prostředí vhodné pro rozvoj čtenářské a pisatelské gramotnosti. Hovořili jsme také o spolupráci s rodiči a v závěru jsme vám nabídli zajímavou dětskou literaturu i odkazy na zdroje vhodné ke studiu a čerpání další inspirace.