Nový slovník dovedností a kompetencí DISCO

On-line slovník dovedností a kompetencí DISCO (http://www.disco-tools.eu) nabízí překlady celkem 90.000 termínů a 8.000 vět popisujících odborné dovednosti v deseti evropských jazycích (češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, slovenštině, maďarštině, švédštině a litevštině). Využije ho každý, kdo potřebuje napsat životopis (např. ve formátu Europassu) nebo motivační dopis v cizím jazyce a popsat v něm své dosažené vzdělání, získané dovednosti, znalosti a kompetence nebo název povolání či pracovní pozice v cizím jazyce. Kromě uchazečů o práci je slovník vhodnou pomůckou i pro učitele a školy organizující studijní stáže nebo hledající partnerské školy.

(red)