Paraguay chce mít duální systém podle německého vzoru

Paraguay se stává již pátým partnerem Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu (BIBB) v Latinské Americe.

8. prosince 2016 podepsaly BIBB a paraguayské Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení (MTESS) za přítomnosti paraguayského prezidenta Horacia Cartese smlouvu o spolupráci. Tím byl oficiálně zahájen projekt podporující zavádění paraguayského modelu duálního vzdělávání, který má název „MoPaDual“. BIBB bude celkem dva roky hrát roli poradce při tvorbě paraguayského duálního odborného vzdělávání.

Hlavní cíle projektu jsou 1. Tvorba potřebných struktur a institucí podle německého vzoru, což zahrnuje i rozvoj organizace s názvem Národní systém pro počáteční a další vzdělávání (Sistema Nacional de Formación y Capacitación, SINAFOCAL) a 2. Tvorba a rozvoj standardů využívaných podniky.

Cílem projektu MoPaDual je podle paraguayského ministra práce Guillerma Sosy vytvořit model duálního vzdělávání, který bude integrován do vzdělávacího systému Paraguaye a bude mít celonárodní platnost. Sosa dále předpokládá, že díky pomoci a poradenské činnosti BIBB budou struktury a postupy realizované v rámci paraguayského vzdělávacího systému upraveny tak, aby odpovídaly novým socioekonomickým požadavkům. Nabídka vzdělávání by měla být vytvářena s ohledem na potřeby trhu práce a na podporu zaměstnatelnosti, tak aby byla zvýšena atraktivita odborného vzdělávání v Paraguayi.

Profesor Dr. Weiß, zástupce německého BIBB, při podpisu smlouvy zdůraznil, že zavedení modelu duálního vzdělávání má za cíl zejména „vyhovět požadavku a poptávce paraguayského průmyslu týkajícího se kvalifikovaných pracovních sil. Vyšší kvalifikační úroveň zlepší šance mladých uplatnit se na trhu práce, ale i jejich osobní, sociální a finanční situaci“.

Odborné vzdělávání v Paraguayi

Paraguayská vláda je dnes více než jindy konfrontována s nutností modernizovat vzdělávací systém tak, aby bylo v budoucnosti možné zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce.

Odborné vzdělávání v Paraguayi v současné době nenabízí žákům skoro žádnou možnost získat praktické zkušenosti v podnicích. Zároveň mají podniky problém nalézt kvalifikované pracovníky. Paraguay vidí jako východisko z této situace zapojení podniků do odborného vzdělávání a posílení spolupráce mezi státem a průmyslem na procesech plánování, realizace a financování odborného vzdělávání. Proto se paraguayské ministerstvo práce v roce 2016 obrátilo na BIBB, aby společně vytvořili paraguayský model duálního vzdělávání.

Zodpovědnost za odborné vzdělávání v Paraguayi nese paraguayské ministerstvo školství společně s ministerstvem práce. Ministerstvo školství řídí a reguluje takzvanou „technickou maturitu“ (Bachillerato Técnico) a v oblasti vzdělávání dospělých nabízí program PRODEPA. Ministerstvo práce koncipuje jednotlivé kurzy v rámci odborného vzdělávání. Pro účast na těchto kurzech není potřeba žádné předchozí speciální vzdělání. Kurzy realizují dvě organizace – SINAFOCAL a SNPP.

Zadavatelem projektu MoPaDual je MTESS, realizátory jsou Národní systém pro počáteční a další vzdělávání (Sistema Nacional de Formación y Capacitación, SINAFOCAL) a Národní institut na podporu odborného vzdělávání (Servicio Nacional de Promoción Profesional de Paraguay, SNPP).

Sistema Nacional de Formación y Capacitación (SINAFOCAL) je orgán řízený Ministerstvem práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení (MTESS). Reguluje počáteční a další vzdělávání v Paraguayi. SINAFOCAL propojuje různé soukromé a veřejné instituce poskytující počáteční a další vzdělávání, mimo jiné i SNPP, která je největší veřejnou institucí poskytující odborné vzdělávání v Paraguayi.

Servicio Nacional de Promoción Profesional de Paraguay (SNPP) spadá také pod MTESS. Mezi jeho hlavní cíle patří organizace, podpora a rozvoj oborů počátečního a dalšího odborného vzdělávání. SNPP zastupuje celkem 62 vzdělávacích zařízení v Paraguay. Vzdělávací nabídka zahrnuje nabídky formálního a informálního vzdělávání v následujících sektorech: zemědělství, průmysl a obchod, služby. SNPP vznikl na základě zákona č. 1253 v roce 1971.


Přeložila a redakčně upravila Michala ČičvákováBIBB. Paraguay will duale Berufsausbildung nach deutschem Vorbild [online]. 2016 [cit. 2017-01-11].
Dostupné z WWW: https://www.bibb.de/de/56177.php