ReferNet umožňuje celoevropské srovnání

V závěru roku 2015 vydal ReferNet dvě zajímavé tematické zprávy, které se věnují podpoře učitelů, instruktorů a lektorů (proklik) a klíčovým kompetencím (proklik) v odborném vzdělávání. Síť ReferNet je referenční a informační síť koordinovaná Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop), která poskytuje ověřené informace týkající se různých témat v oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Informace slouží hlavně tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi, ale také pro Evropskou komisi.


Do mezinárodní sítě ReferNet je zapojeno všech 28 zemí EU, Norsko a Island. V každé zemi je síť řízena Národním konsorciem, které se skládá z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání. V České republice má 21 členů a na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní ústav pro vzdělávání a Národní vzdělávací fond. Hlavní činnost sítě spočívá v tvorbě  přehledově-analytických zpráv o systému a politice odborného vzdělávání a zpráv na aktuální témata zadávaná v návaznosti na priority Evropské komise. Pro rok 2016 se plánuje podrobný průzkum mezinárodní mobility žáků a Cedefop zároveň připravuje nový online nástroj (mapu mobility), který umožní třídit, vyhledávat a srovnávat informace z jednotlivých zemí.

ReferNet zveřejňuje na svých webových stránkách nejen všechny odborné zprávy o odborném vzdělávání v ČR, ale také informace a aktuality z různých evropských zemí. V současnosti přináší například zajímavý materiál o překvalifikovanosti zaměstnanců v EU.

Graf: Průměrný podíl mladých zaměstnanců (ve věku 24–35 let) s vyšší kvalifikací, než potřebují pro své pracovní místo (nadbytečně kvalifikovaných), 2014, EU-28

 graf Refernet.jpg

Celý článek o překvalifikovanosti si můžete přečíst zde:

http://www.refernet.cz/aktuality/ostatni/zajimavosti-ze-cedefopu

Více o činnosti ReferNet v roce 2015 a 2016:

http://www.refernet.cz/aktuality/ostatni/rok-2015-konci-co-nas-ceka-v-roce-2016

Nejnovější tematické zprávy ke stažení:

http://www.refernet.cz/aktuality/publikace-dokumenty/tematicka-zprava-o-klicovych-kompetencich

http://www.refernet.cz/aktuality/publikace-dokumenty/tematicka-zprava-o-ucitelich-instruktorech