Jak čelit rizikovému chování žáků

„Podařilo se nám překročit stín několik let neřešených problémů v primární prevenci rizikového chování,“ řekl Roman Gabrhelík z Kliniky adiktologie na závěrečné konferenci projektu VYNSPI, která se konala ve dnech 10.–11. září 2012 v Praze.

Rizikové chování žáků zahrnuje zneužívání drog, šikanu, sexuální rizikové chování, ale také např. poruchy příjmu potravy, jako je bulimie a anorexie, nebo členství v sektách či rasismus. S těmito jevy se setkávají pedagogičtí a poradenští pracovníci ve školách i v zařízeních institucionální výchovy a přitom ne vždy jsou dostatečně připraveni je řešit. V projektu VYNSPI, na který přispívá Evropský sociální fond, byl proto navržen ucelený systém vzdělávání učitelů a poradenských pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování, který zahrnuje čtyřstupňový model vzdělávání, standardy vzdělávacích programů a mnoho dalších pomůcek pro pedagogickou a vychovatelskou praxi. Projekt realizuje Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze společně s Národním ústavem pro vzdělávání.