Zákon o dětských skupinách

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a schválila zákon o dětských skupinách. Někteří poslanci vládní koalice ale podmínili svůj souhlas tím, že zákon bude v nejbližší době novelizován, aby neznamenal ohrožení pro lesní školky, předškolní kluby a další netradiční zařízení, která pomáhají s výchovou předškolních dětí. 

Nový zákon přináší možnost zakládat dětské skupiny, které jsou potřebné, protože rozšíří zatím nedostatečnou nabídku předškolního vzdělávání. Proti jeho přijetí se ale vznesla vlna protestů. Na premiéra Bohuslava Sobotku se otevřeným dopisem obrátila Asociace lesních mateřských škol, Česká rada dětí a mládeže, Unie center pro rodinu a komunitu a společnost Člověk v tísni, která nabízí programy sociální integrace: „Jak jistě víte, tento zákon vzbuzuje u velké části veřejnosti obavy. Je to z důvodu velmi široké definice dětské skupiny, která zahrnuje i ty, kteří do ní logicky vůbec nepatří. Hlavním problémem je zavádění regulace a stanovení dětské skupiny jako jediné možné alternativy péče vedle školek v rejstříku MŠMT. Tím ovšem zákon likviduje všechny stávající aktivity, které se nechtějí nebo často ani nemohou přizpůsobit definici zákona a příslušných vyhlášek. Toto prosím není problém pouze lesních školek, jak je mediálně stále prezentováno, dotýká se všech, kdo s předškolními dětmi pracují (mateřská a rodinná centra, předškolní kluby, zájmové oddíly s předškoláky, skupiny znevýhodněných dětí v předškolních zařízeních….“ Poslanci ale přesto tuto situaci řešili tím, že veto prezidenta přehlasovali a slíbili brzkou novelizaci zákona, aby nemohl ohrožovat existenci jiných předškolních zařízení.
Zoja Franklová