Konference o nadání

Již čtvrtá konference Společnosti pro talent a nadání s názvem „Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně“ se uskutečnila ve dnech 16.–17. října v Praze. Konference byla určena především učitelům, psychologům, rodičům, studentům, řídícím pracovníkům v oblasti vzdělávání, ale i dalším vážným zájemcům o téma. Ti všichni měli jedinečnou příležitost k rychlému a stručnému seznámení s přehledem toho nejlepšího, co je v oblasti péče o nadané aktuálně ve světě známo. Čeští účastníci mezinárodních konferencí o nadaných jim představili kvalitní výzkumy a osvědčené varianty práce s nadanými v zahraničí i porovnání s teorií a praxí v ČR. Příspěvky byly věnovány těmto hlavním okruhům: Jak nadaní prožívají školu; Jak učit a vychovávat nadané smysluplně; Perspektivy vzdělávání nadaných v ČR v mezinárodním srovnání; Nové projekty k práci s nadanými v ČR a zahraničí. Účastníci se také mohli seznámit s ukázkami práce Mensa Gymnázia a získali další zdroje informací i možnosti spolupráce. Kromě předsedkyně STaN dr. Evy Vondrákové vystoupil na konferenci např. profesor Karel Rýdl či MUDr. Zdeněk Kalvach, své zkušenosti s nadanými dětmi popsali jak jejich rodiče, tak učitelé.

Akce Společnosti pro talent a nadání navazovala také na 14. konferenci Evropské Rady pro vysoké schopnosti (European Council for High Ability – ECHA) s názvem „Nadání v digitálním věku“. Ta se konala ve slovinské Lublani od 17. do 20. září 2014. „Talent potřebuje prostor ke svému růstu,“ zdůraznil v úvodním slovu prezident ECHA prof. Dr. Peter Csermely. Konference proto ukázala, jak tento potřebný prostor rozšířit do dříve neznámých rozměrů s využitím možností digitálního věku. Účastníci představili nejen výsledky nejnovějších výzkumů, ale také mnohé příklady dobré praxe. Zamýšleli se i nad tím, jak s využitím výzkumu i praktických zkušeností co nejlépe podporovat nadání dnes i v budoucnosti. Za Českou republiku se konference zúčastnilo pět pracovníků, kteří se věnují problematice nadaných žáků. O informace načerpané na konferenci ECHA se v říjnu podělili s účastníky konference Společnosti pro talent a nadání.
Eva Vondráková,
předsedkyně Společnosti pro talent a nadání