Vzdělávání 1/2015

1_15-1.jpg Z obsahu: Kdo nedokončí vysokou školu / Čeští žáci zabodovali v ICT gramotnosti  /  Existují v zahraničí jednotné přijímací zkoušky?  /  Zdraví až do důchodu díky změně profese

časopis ke stažení časopis ke stažení (8,16 MB)

příloha ke stažení příloha ke stažení (2,55 MB)


Vážení čtenáři,
minulý rok rozhodně nebyl skoupý na události v oblasti vzdělávání. Hned na jeho začátku nastoupil nový ministr školství Marcel Chládek, který se přihlásil ke Strategii vzdělávání do roku 2020, vytvořené ještě za minulého ministra Petra Fialy. Jde o velmi pozitivní krok, který naznačuje, že už nebude možné stále měnit směřování českého školství podle momentálních názorů jednotlivých ministrů. Některá rozhodnutí z minulého roku jsou přesto kontroverzní. Patří k nim snaha zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy, jejichž výsledky by měly předurčit, který žák je schopný studovat maturitní obor a který už nikoliv. Na straně 10 a 11 si můžete přečíst argumenty pro i proti a také srovnání se zahraničím, které připravila společnost EDUin. Hodně se také diskutovalo o zavedení domácího vzdělávání na 2. stupni základních škol, které mělo být uzákoněno novelou školského zákona, ale nakonec toto vyučování pokračuje stále v režimu pokusného ověřování. Celkově právě novely a zákony procházející Parlamentem v roce 2014 vzbuzovaly silné kontroverze. Zákon o dětských skupinách vrátil Senát s připomínkami a prezident republiky ho vetoval, Poslanecká sněmovna ho však nakonec přijala v původním znění s tím, že jeho chyby napraví v dohledné době novelizací. Schválení další normy – novely školského zákona – se podstatně zdrželo, což bude mít za následek, že některé změny zřejmě neproběhnou tak rychle, jak se předpokládalo. Podle této novely se mají mimo jiné zavést na všech školách jednotné závěrečné zkoušky pro učně. Tato její část ovšem žádné námitky nevyvolala, spor se naopak rozhořel kolem paragrafů, které se týkají podpory zdravotně znevýhodněných žáků. Podle řady kritiků jsou nové formulace nejasné a mohou být využity k zařazování dětí do praktických škol z jiných důvodů, než je mentální postižení. Této části novely školského zákona se věnujeme na str. 8 až 9. Kromě toho Vám jako obvykle nabízíme mnoho dalších aktuálních informací o dění ve školství, o nových zajímavých zjištěních i právě probíhajících projektech.

Příjemné čtení přeje
Zoja Franklová