Zpravodaj 11/2016

Informace o trhu práce * Anglický bakalaureát – stále je co dělat * Top 20 vysokých škol v USA, které většina studentů absolvuje bez dluhů * Profesní bakalaureát ve Francii * Lidé s nízkou kvalifikací se vzdělávají nejméně, může to změnit spolupráce a solidarita uvnitř podniků * Začleňování učňů do pracovního procesu – zkoumaná výhoda

Zp1611a.pdf Zp1611a.pdf (1,65 MB)

Editorial

Košický dóm stál již dlouho na svém místě v době, kdy Ottův slovník naučný (1899) o Košicích napsal: „Košice, slovensky Kosice, latinsky Cassovia, královské svobodné město horních Uher v župě abaujtornánské na pravém břehu řeky Hernádu v půvabném údolí obklíčeném skoro se všech stran krásnými vinohrady, křižovatka dráhy košicko-bohumínské a tratí staré dráhy K.-Miškovec, K.-Torňa, K.-Prešov a K.-Bardějov, náležejí k nejstarším městům uherským. Vlastní město, vzniklé prý ze 2 vsí, odděleno je širokým kolištěm od tří předměstí. Ulice města vynikají pravidelností a čistotou, na náměstí jsou starobylé domy měšťanské s elegantními krámy.“ ... Hlavně vyniká tu farní chrám sv. Alžběty založený (r. 1342) královnou Alžbětou, chotí Karla I., slohu gotického, ozdobený četnými obrazy. ... Pro svou výhodnou polohu byly Košice již od nejstarších dob důležitým místem obchodním mezi Uhry a Polskem. ... Košice povýšeny 19. září 1896 na město, přičemž obdržely znak.“

První článek tohoto čísla se zabývá kvalitními informacemi o trhu práce a jejich významem pro pracovníky v profesním poradenství. Uvádí se v něm, že informace o trhu práce by měly poskytnout lidem sílu při hledání vhodnější práce. Studii zpracoval Cedefop a je možné si ji celou stáhnout v elektronické podobě.

Relativní novinkou je anglický bakalaureát, který se navzdory svému názvu týká druhého stupně základních škol, tzn. nižších středních škol v Anglii. Byl zaveden v roce 2010 a zatím je jeho absolvování pro žáky dobrovolné. Shodou okolností se následující článek zabývá profesním bakalaureátem ve Francii, známým pod zkratkou bac pro. (Tato zkratka dělá problémy kontrole pravopisu, protože použita uprostřed věty neuvádí, pro co by měl člověk bacit.)

Lidé, kteří jsou vzdělanější, mají obvykle tendenci se (sebe)vzdělávat dále, zatímco lidé s nízkou kvalifikací se do dalšího zvyšování kvalifikace moc nehrnou. Možná to vyplývá z nepříjemných vzpomínek na dřívější učení. V Německu si myslí, že by je mohla povzbudit solidarita uvnitř podniku.

Jakou výhodu mají učni při začleňování do pracovního procesu, to zkoumá článek z francouzského časopisu. K tomu je třeba dodat, že ve Francii systém učňovství funguje i na úrovni vysokých škol, takže tato otázka zajímá širší okruh lidí než u nás.

A na závěr jeden citát, jehož autorkou je tentokrát žena:

Každý, kdo má filipa, ví, co to je, a ten, kdo to neví, nemůže nikdy pochopit, co to je. Takže není třeba to definovat.

Any one who has gumption knows what it is, and any one who hasn't can never know what it is. So there is no need of defining it.

Lucy Maud Montgomery (1874-1942)

AK