Zpravodaj 4/2013

Z glosáře Cedefopu 17 * Strategie pro zelené kvalifikace * Budoucnost solární energie * Sdělení OECD o kvalitním učňovství * Evropská charta kvality stáží a učňovství * Moduly v odborném vzdělávání ve Švýcarsku

Zp1304a.pdf Zp1304a.pdf (307,85 KB)


Editorial

V květnu v roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. V té době předsedalo EU také Irsko, které přijímalo každou z nových zemí v jiném městě. Na ČR připadlo Killarney – viz editorial v čísle 1/2004. Město leží v hrabství Kerry a je součástí turisticky přitažlivého prstence hrabství Kerry (Ring of Kerry). Killarney (irsky Cill Airne) je bránou do Ring of Kerry a druhým nejnavštěvovanějším irským městem (po Dublinu). Město je obklopeno horami, jezery a lesy. Ring of Kerry je cesta, která se klikatí po poloostrově Iveragh (Iveragh Peninsula) v délce 176 kilometrů, většinou kolem pobřeží.

Dubnové číslo je věnováno dvěma hlavním tématům. Prvním z nich jsou povolání a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí. Překlad stručné zprávy Cedefopu poskytuje přehled o tom, jaké kvalifikace budou potřebné v hospodářství, které bude šetrnější k životnímu prostředí. Mezi povoláními je i instalatér solárních zařízení. V tomto povolání možná záhy dojde k velkým změnám, jak naznačuje článek o budoucnosti solárních zařízení, převzatý z časopisu research*eu. Solární panely z krystalického křemíku, nákladné na výrobu i případnou recyklaci, by mohly být v dohledné době nahrazeny tenkou vrstvou vysoce fotosenzitivního materiálu, která se jen nanese na vhodný podklad. V rubrice Zajímavé internetové adresy najdete odkaz na mapu solárních elektráren u nás.

Druhým tématem je kvalitní učňovství. Tentokrát jsme čerpali ze zdrojů OECD, takže se kromě evropských zemí v článku pojednává také o tom, jak funguje učňovství v Austrálii, Kanadě, Rusku a USA. O odborném vzdělávání, včetně učňovství, ve Švýcarsku se dočtete v článku na straně 13 a v prvním záznamu v rubrice Co nového v časopisech. Kvalitou přípravy učňů se zabývá Evropská charta kvality stáží a učňovství, kterou v loňském roce předložilo Evropské fórum mládeže. Charta má především zabránit tomu, aby se neztrácel vzdělávací záměr učení a praxe na pracovišti a učni a praktikanti nebyli zaměstnavateli považováni jen za levnou pracovní sílu. To je velmi důležité zvláště v zemích s vysokou mírou nezaměstnanosti mládeže.

Jazykový koutek najdete v tomto čísle také v rubrice Zajímavé internetové adresy. Na webové stránce Europassu jsme porovnávali různé překlady nového nástroje – Evropského pasu dovedností. Na tomto místě si probereme relativně nový termín heutagogika (angl. heutagogy), s nímž jsme se nedávno setkali. Podle informací z Wikipedie použili termín heutagogy poprvé dva Australané (Stewart Hase a Chris Kenyon) ve své studii o sebevzdělávání, o kterém si (dospělý) člověk rozhoduje sám (self-determined learning). Termín rozšiřuje a reinterpretuje termín andragogika, neměl by však s ním být zaměňován. Heutagogika klade důraz na to, aby se lidé učili, jak se učit, na dvousmyčkové učení, při němž se člověk vrací k předchozím zkušenostem, na nelineární proces učení a na to, aby si lidé své vzdělávání řídili sami. Na rozdíl od andragogiky vyžaduje heutagogika od lidí, aby na sobě stále pracovali, a neptá se, zda se vzdělávají ve formálním, neformálním nebo informálním kontextu. Slovo heutagogika pochází z řečtiny, stejně jako pedagogika a andragogika. Nabízí se spojitost s Archimedovým zvoláním Heuréka (ηὕρηκα)!

Můžeme si jen přát více takových zvolání v době, kdy Česko mluví o vzdělávání – viz rubrika Zajímavé internetové adresy.

 AK