Zpravodaj 6/2013

Z glosáře Cedefopu 19 * Zralost pro vzdělávání * Odborné vzdělávání v Evropě v číslech * Americký pedagog Ken Robinson * Učit se pracovat * Zaměstnanost mladých lidí v EU * Strategie pro gramotnost v Německu * Migrace do Německa – statistiky OECD * Odborné vzdělávání v Chorvatsku * Reglementované profese v Německu

Zp1306.pdf Zp1306.pdf (1,44 MB


Editorial

Na obrázku je historická budova univerzity, která byla založena v roce 1908 ve městě Galway, irsky Gaillimh. Ottův slovník naučný (1895) píše o městě dost nelichotivě: „Galway, hl. město hrabství t. jm., při výtoku Lough–Corribu do zátoky Galwayské.  Čítá 13.746 obyvatel (1891), r. 1851 mělo ještě 24.192 obyvatel. Ve starší části města jsou úzké, špinavé ulice. Některé domy ve španělském slohu upomínají na doby blahobytu, kdy obchodníci z Andalusie a Kastilie zde sídlívali. V předměstích jsou bídné chaty rybářské. Galway je sídlem biskupa, má 5 katolických kostelů, z nichž gotický chrám sv. Mikuláše pochází z roku 1320, 8 klášterů, kollej university dublinské, latinský Erasmus Smith’s College, soudní dvůr, učitelský seminář. Jest zde anglická posádka a stanice válečného loďstva, ačkoliv přístav zdejší jest poněkud mělký. Z průmyslových závodů jmenovati jest pivovary a vinopalny, přádelny na jutu, železárny, brusírny mramoru; též výroba dřevěnek jest značná. Město bylo dříve silně opevněno a bylo hlavním obchodním městem Irska. Nyní jest v rozhodném úpadku.“ Za sto let se hodně změnilo, univerzita se rozrostla o nové moderní budovy a město je 4. největší v Irsku (viz Zajímavé internetové adresy). Omlouvám se za chybu v minulém editorialu, na kterou upozornilo několik čtenářů: Drogheda není druhé největší město po Dublinu, tím je Cork – viz březnový editorial.

V květnovém čísle časopisu Biblio (k zapůjčení v knihovně) je zajímavý článek Lenky Pořízkové Elektronická kniha a čtení. Autorka se zabývá tím, jak se liší čtení papírové a elektronické knihy. Při čtení článku jsem si uvědomila, že Zpravodaji záměrně ponecháváme ucelenou formu „papírového“ časopisu i v elektronické podobě. Některé články v čísle na sebe navazují či odkazují a tyto souvislosti by se prezentováním samostatných článků ztratily. Bonusem při čtení Zpravodaje na obrazovce jsou odkazy na elektronické prameny, které jsou funkční, i když z grafických důvodů nejsou modré a podtržené. Potěšilo mě tvrzení Lenky Pořízkové, že „i ti nejzdatnější čtenáři z nejmladší, elektronicky vychované a vzdělané generace, (si) některé e-knihy raději tisknou, což je přímo intermediální paradox. Zdá se, že jim chybí efektivní čtenářské techniky, jimiž by se zvládli vypořádat s neodvratitelným chaosem, který je zachvátí pokaždé, když se „proklikají“ do x-té úrovně hypertextu, aniž by trefili zpátky…“ Podobný chaos mě zachvacuje na nově uspořádaných stránkách Eurydice v tzv. Eurypedii. Dříve byl vzdělávací systém každé země popsán třemi soubory: National summary sheets (stručné s nejnovějšími informacemi), Structures of education (podrobnější); Eurybase full country descriptions (nejpodrobnější), uspořádanými podle jednotné struktury kapitol. Pokud člověk nevěděl, ve které kapitole hledat, mohl použít fultextové vyhledávání. V Eurypedii se po kliknutí na vlaječku dostane na stránku poskytující přehled systému asi v 10 větách, grafické schéma a 14 odkazů na úvody kapitol, v nichž se nacházejí další informace. Každá z kapitol má pod sebou několik odkazů na podkapitoly. A na tomto místě si zoufalý člověk vděčně vzpomene na Google, napíše do vyhledávače, co má na srdci, a Google mu to v Eurypedii nebo jinde najde.

Od 1. července předsedá Evropské unii Litva. V jazykovém koutku proto upozorňujeme na překladatelskou chybu, které se lidé často dopouštějí. Anglický název Latvia označuje Lotyšsko (LV, hl. město Riga), Litva je v anglickém překladu Lithuania (LT, hl. město Vilnius).  

Krásné a bezstarostné prázdniny všem čtenářům přeje redakce Zpravodaje.                                        AK