Zpravodaj 6/2015

Z terminologie Cedefopu 41 *  Vliv druhého jazyka na vývoj bilingvního čtení *  Současné nedostatky trhu práce v EU *  Teorie velkého třesku podporuje studenty přírodních věd *  Další vzdělávání a Německý rámec kvalifikací *  Hranice exportu vzdělávání *  Zkoušet s orientací na kompetence *  Znovuobjevené knihy – speciál: novinářská kachna Příloha III:  Příruční slovníček pro čtení německých textů z oblasti (odborného) vzdělávání a přípravy

Zp1506a.pdf Zp1506a.pdf (1,18 MB)


Na obrázku je lucemburský hrad Vianden. Od 1. července bude Lucembursko předsedat EU. Ottův slovník naučný (1900) píše: „Lucemburk  neb Lucemburské velkovévodství r. 1867 prohlášeno za neutrální stát. Jest samostatné a konstituční. Sousedí na záp. s Belgií, na vých. (hranici přirozenou tvoří tu řeky Our, Sauer a Mosela) a jv. s Německem (s prus. prov Porýnskem a s Lotrinskem), na jz. s Francií. Má 2587.45 km2 a 217.583 obyv., z nichž 1316 evang., 1054 židé (1895).  Dle národnosti jest obyvatelstvo takořka napořád kmene německého (středoněmecká řeč lidová jest promíšena mnoha významy francouzskými), avšak obyvatelstvo, zejména v městech, užívá rádo franštiny, jež jest v zemi s němčinou rovnoprávná a převládá v zákonodárství, správě politické i v soudnictví (platí Code Napoléon). Vůbec sympathisují obyvatelé s Francouzi, dávajíce zejména za posledních let sympathie své k nim zřejmě na jevo. Půda lucemburská, zejména v severní části, jest mnohými údolími prorytá kopcovina (sahají sem Ardenny a Eifel) dosahující největší výše 565 m; jižní část jest celkem nižší a úrodnější (odtud i jméno Gutland). Vodstvo takořka všech četných potoků a řek (velmi rybných) odvádí Sauer do Mosely.“

Nedávno jsme se v debatě o spolehlivosti zpráv v tisku dostali k termínu „novinářská kachna“, který má pocházet z němčiny. Latinskou zkratku pro neověřeno N.T. (non testarum) totiž Němci četli en te a z toho jim vyšla Ente. Viz známá německá lidová píseň „Alle meine Entchen (kachničky) schwimmen auf dem See“. Pomocí „znovuobjevených knih“, z nichž některé ani nejsou v katalogu knihovny pro své stáří a zchátralost (do knihovny se dostaly v 50. letech ze zrušených knihoven či knihoven, které je vyřazovaly ze svých fondů), se nám tuto domněnku možná podařilo trochu zpochybnit, ale to si rozhodněte sami po přečtení monotematické rubriky Znovuobjevené knihy a dvou odkazů v rubrice Zajímavé internetové adresy. 

Přílohou čísla je německo-český slovník z odborného vzdělávání. Naposledy vyšel v roce 1997. Zatím přibyly nové termíny, např. Ordnungsmittel, které se skládají z Ausbildungsordnungen (řády profesní přípravy) a Lehrplänen (učebních plánů). Ty platí pro celé Německo. U nás jsme šli jinou cestou, a protože školní vzdělávací programy nejsou nikde centrálně archivovány, mohli by mít absolventi škol později problémy s uznáním svého vzdělání (nejen) v Německu. Rámcové vzdělávací programy tuto funkci plnit nemohou – jsou příliš obecné.

V současné době se hodně mluví o  bezpečnosti (dětí) na sociálních sítích většinou v souvislosti s Facebookem, který lidé využívají spíše k zábavě ve volném čase. Oproti tomu LinkedIn je považován za seriózní nástroj k navazování kontaktů mezi odbornou veřejností a využívají ho i personální agentury. Proto jsem na výzvu své bývalé učitelky angličtiny, která se před lety vrátila domů do Austrálie, abych se zapojila do její sítě (I'd like to include you in my network to share updates and stay in touch), bez zaváhání zareagovala. Přihlásila jsem se na LinkedIn a vytvořila si tam profil jen ze základních požadovaných údajů. Za čtyři dny na to jsem v průběhu pracovní doby dostala zhruba 40 kladných odpovědí na výzvu k připojení do mé sítě, kterou jsem ovšem vůbec nikomu neposílala! Další lidé se omlouvali, že na LinkedIn nejsou a nechtějí se tam přihlašovat. Systém prostě svévolně rozeslal výzvy mým jménem na emailové adresy, které jsem v poslední době použila. Někteří obeslaní je hned nesmazali, tak jsem se na ně mohla podívat na jejich počítači nebo „chytrém telefonu“ na vlastní oči. Z LinkedIn jsem se okamžitě odhlásila a tímto se omlouvám všem, kteří „mou“ výzvu dostali třeba jen proto, že jsou v adresáři na rozesílání Zpravodaje.           AK