Jak užívat znak Červeného kříže

Metodický materiál

Symbol červeného kříže na bílém poli je jedním z nejstarších mezinárodních rozeznávacích znaků a současně jedním z vůbec nejpoužívanějších. S ochranou a podmínkami jeho užívání seznamuje (nejen) pedagogickou veřejnost metodický materiál Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.

Znak Červeného kříže, jeho ochrana užívání (pdf)

Více informací na webu Českého červeného kříže