Psychologická diagnostika Brno 2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Konference se zaměří na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české (a slovenské) psychologii.

Vystupí celá řada zajímavých řečníků: o diagnostice specifických poruch učení bude hovořit Dr. Dawn Flanagan (USA), Dr. Heidi Keller (Německo) promluví o validitě západních diagnostických metod u dětí z jiných kultur, Dr. Helen Bakker (Nizozemí) vystoupí v příspěvku věnovaném inteligentnímu testování inteligence, na validitu dynamického testování se zaměří Dr. David Tzuriel (Izrael).

Národní ústav pro vzdělávávní zaštiťuje dvě tematické sekce: „Od diagnostiky k intervenci na školách“ a „Posuzovaní adaptivního chování u dětí“

Zveme Vás k aktivní účasti! Přivítáme Vaše příspěvky předkládající problémy a otázky, které vámi v kontextu psychodiagnostiky a testování rezonují, i bez nároku na definitivní odpovědi či řešení. 


PŘIHLÁSIT SE


Konferenci pořádá Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Katedrou psychologie Pedagogické fakulty MU, Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Psychologickým ústavem Akademie věd ČR. .

Více informací

 

PDB_obrazek.JPG