Studovat v zahraničí nebo najít práci pomůže po střední škole dodatek k osvědčení

K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci školního roku 2018/2019 téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. 

Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce. Využijí ho především lidé, kteří hledají práci nebo studijní příležitosti v zahraničí. Letos ho ve spolupráci s Národním centrem Europass vydalo svým absolventům 637 českých středních škol. Absolventi, kteří dodatek nedostali, o něj mohou zažádat sami v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.

Absolventi dostávají dodatek k osvědčení v českém a jednom cizím jazyce, zejména v angličtině. Školy mohou zvolit také němčinu nebo francouzštinu. O dodatek v jiném jazyce si může zažádat absolvent individuálně v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.

Lidé využívají dodatek zejména při hledání práce, nejvíce v Německu a v Anglii. Vyplývá to z ankety Národního centra Europass z konce roku 2018 mezi individuálními žadateli o dodatek k osvědčení. Nejčastěji vyjeli za prací či studiem do Německa, Velké Británie a Francie. Nejvíce si respondenti pochvalovali využití Europassu v Německu, kde ho za dostatečný doklad o dosaženém vzdělání mají zaměstnavatelé i úřady. „Jako zdravotní sestra jsem Europass využila při uznání vzdělání v zahraničí, použila jsem jej i jako doklad o teoretických znalostech potřebných pro praxi,“ popisuje svou zkušenost jedna z účastnic ankety, která získala práci v Německu. Další respondent využil v Německu dodatek k osvědčení pro uznání maturity: „Europass byl ode mne vyžadován kvůli uznání maturity – mám maturitu v managementu ve stavebnictví a uznali mi Kaufmann für büromanagement, posledních pět let pracuji v Německu.“

Pozitivní zkušenosti a kladné přijetí dodatku měli lidé i v Itálii a Francii, dobré jméno má dodatek i v zemích mimo Evropu. Účastníci ankety předložili dodatek nejčastěji z vlastní inciativy, v menší míře byl po nich vyžadován, z toho ve více než polovině případů zaměstnavatelem, dále úřadem pro získání práce či studia v zahraničí, pracovní agenturou nebo studijním oddělením.

Europass – dodatek k osvědčení je možné využít nejen při hledání práce, ale i při studiu v zahraničí. O dobrou zkušenost se s námi podělil jeden z držitelů dodatku: „Po gymnáziu jsem odešel studovat na vysokou školu do Spojeného království, kde náš systém neznají – koncept gymnázia zde neexistuje. S pomocí Europass – dodatku k maturitnímu vysvědčení je snadné doložit, co jsem studoval.“

Dodatky k osvědčení dlouhodobě vydává svým absolventům více než polovina středních škol. Na svých webech je má již 143 škol, od začátku roku se jejich počet ztrojnásobil. Absolventi těchto škol si tak dodatek mohou jednoduše a kdykoli stáhnout a využít při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu, ať už u nás, nebo v zahraničí. „V rámci dlouhodobé a výborné spolupráce se středními školami při vydávání dodatku k osvědčení se snažíme o to, aby kolegové ze škol zveřejnili dodatky pro své absolventy i na svých webech,“ říká Irena Palánová z Národního centra Europass. „Školám to může navíc pomoci i při náboru nových žáků, protože z dodatků je vidět, co absolventi po ukončení oboru umí a jakou profesi mohou vykonávat.“

Europass nabízí portfolio – soubor dokladů, které každému pomohou prezentovat znalosti, dovednosti a zkušenosti, které získal během studia nebo práce u nás i v zahraničí. Online šablona pro životopis i motivační dopis je dostupná ve 28 jazycích EU. Dosud bylo online vygenerováno 130 milionů Europass životopisů v celé Evropě.

Tisková zpráva