Education at Glance 2015

České školství v mezinárodním srovnání - ročenka OECD

Publikace Education at Glance je zveřejněna na webových stránkách OECD: www.oecd.org/edu/eag.htm.

MŠMT zpracovalo publikaci České školství v mezinárodním srovnání, která představuje stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace EAG v českém jazyce a obsahuje výběr nejzajímavějších a nejvíce diskutovaných indikátorů z této ročenky školství.

Více informací také zde.