Na vysvědčeních bude letos poprvé zkratka EQF

Pomáhá při hledání práce nebo studia v zahraničí

Absolventská vysvědčení, výuční listy a diplomy z konzervatoří a vyšších odborných škol mají letos poprvé uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací. Zkratka EQF a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Některé školy nové tiskopisy již nakoupily a použily vloni. Pro většinu učitelů, žáků a rodičů je to novinka. Od letošního školního roku je tiskopis s úrovní EQF povinný. Smyslem tohoto údaje je přiblížit dosaženou úroveň vzdělání absolventa. 

Úroveň EQF je možné využít i při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu v zahraničí. 


TISKOVÁ ZPRÁVA


Absolventi základních škol a dvouletých učebních oborů mají na tiskopisech uvedenou úroveň EQF 2. Na výučních listech tříletých učebních oborů najdou žáci a jejich rodiče EQF 3. Maturanti mají zaznamenáno EQF 4 a diplom z vyšší odborné školy a konzervatoře oznamuje úroveň EQF 6.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework–EQF) je společný evropský referenční rámec, který pomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v zemích Evropské unie. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Více na www.eqf.cz.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy:

Markéta Růžičková, tisková mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání

e-mail: marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812