Kariérové poradenství v měnícím se světě

10. - 11. listopadu 2011 v prostorách FF UK v Praze

Mezinárodní konference nazvaná Kariérové poradenství v měnícím se světě se zaměří na význam kariérového poradenství a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v kontextu změn společnosti. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Rovněž si klade za cíl podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Uskuteční se v prostorách FF UK: Celetná 562/20, Praha 1. NÚV je partnerem konference.

Na konferenci je nutná registrace: zde.

Příspěvky zazní v českém a anglickém jazyce, tlumočení je zajištěno. Konference je zdarma. 


Na konferenci zazní příspěvky zaměřené na témata:

 • Politika kariérového poradenství na národní a mezinárodní úrovni
 • Proměny kariérového poradenství ve společnosti 4.0
 • Souvislosti mezi současnými koncepcemi kariéry a poradenstvím
 • Kariérové poradenství a různé cílové skupiny
 • Kariérové poradenství ve stárnoucím světě
 • Metody kariérového poradenství
 • Career Management Skills, kariérové kompetence
 • Individuální rozvoj a řízení kariéry
 • Kariéra a Life-design
 • Work-life balance
 • Profesionalizace a vzdělávání kariérových poradců

Celý program konference


Webové stránky konference