Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Metodická publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. 

Publikace ukazuje, jak koncipovat profilovou část maturitní zkoušky, aby měla komplexnější charakter a prověřovala odborné i klíčové kompetence absolventa. 

Profilová maturitní zkouška v odborných školách - ke stažení

Obory vzdělání:

  • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – Strojírenství (23-41-M/01)
  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – Elektrotechnika (26-41-M/01)
  • Technická chemie a chemie silikátů (28) – Aplikovaná chemie (28-44-M/01)
  • Zemědělství a lesnictví (41) – Agropodnikání (41-41-M/01)
  • Ekonomika a administrativa (63) – Obchodní akademie (63-41-M/02)
  • Gastronomie, hotelnictví a turismus (65) – Hotelnictví (65-42-M/01)
  • Obchod (66) – Obchodník (66-41-L/01)
  • Obecně odborná příprava (78) – Technické lyceum (78-42-M/01)


Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (2009‒2012). Publikace byla aktualizována v roce 2016 a doplněna o kapitolu o spolupráci se sociálními partnery.


Celá edice Profilová maturitní zkouška zahrnuje tyto metodické publikace a učební materiály: