Balíček tiskopisů


!POZOR! 

OD 1. DUBNA 2022 BUDOU WEBOVÉ STRÁNKY STÚ POSTUPNĚ PŘESOUVÁNY NA NOVOU ADRESU: https://www.npi.cz/projekty/5866-statni-tesnopisny-ustav

OD 1. KVĚTNA 2022 BUDOU TYTO PŮVODNÍ STRÁNKY ÚPLNĚ ZRUŠENY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Stáhonout si ho můžete zdarma. Buď jako balicek.zip (se seznamem A_co_je_co),

nebo si vybrat jeden formulář:

Cestovní příkaz

Daňový doklad – faktura

Dodací list

Dodejka (doručení v ČR)

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce

Doručenka (do ciziny)

Evropský životopis

Hromadné podání zásilek

Hromadný příkaz k úhradě

Komerční zápis

Mezinárodní dobírková poukázka

Mezinárodní poštovní poukázka

Nákladní list – vnitrostátní nákladní železniční přeprava

Nákladní list – vnistrostátní přeprava malých zásilek

Objednávka tiskopisů

Osobní dotazník

Podací lístek

Pokladní složenka

Poštovní dobírková poukázka A

Poštovní dobírková poukázka C

Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka C

Pracovní smlouva

Předtisk s vodorovnými odvolacími údaji

Předtisk se svislými odvolacími údaji

Přepravní list

Přihláška nákladky

Příjmový pokladní doklad

Příkaz k inkasu

Příkaz k úhradě

Reklamační list

Reklamační list k poštovní zásilce

Šek

Telegrafická poukázka

Telegram

Trvalý příkaz k úhradě/inkasu

Výběrní lístek

Výdajový pokladní doklad

Žádost o rezervování peněžních prostředků

Těsnopis:

Stenoblok pro začátečníky (vzor)

Stenoblok pro pokročilé  (vzor)

  

Aktualizace: