Nová norma ČSN 01 6910

Dne 1. srpna 2014 vstoupila v platnost nová revize normy ČSN 01 6910 (2014) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.   

Nová norma je k dispozici prostřednictvím systému ČSN online na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a u prodejců tištěných norem.

Na webových stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je zveřejněn  aktualizovaný dokument Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014), který poskytuje další informace o normě i podrobné komentáře k některým jejím prvkům a který by měl pomoci při sjednocování výkladu normy.