Co motivuje žáky vybrat si technický obor?

Žáky motivuje zájem o obor, výhled na dobré uplatnění a stipendium

Zájem o obor je podle výzkumu Přechod absolventů středních škol na trh práce nejsilnějším motivačním prvkem při výběru oboru, jak u vyučených, tak u maturantů, a to také v technických oborech. Maturanti jsou přitom s volbou oboru spokojeni více než vyučení, kteří by zpětně dali přednost oborům s lepším uplatněním na trhu práce, zejména s lepším platovým ohodnocením. Výzkum zpracoval analytický tým Národního ústavu pro vzdělávání.


Tisková zpráva Tisková zpráva 


„Pro výběr technických oborů (strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, informatika) jsou žáci jak na úrovni učebních, tak maturitních oborů motivováni očekáváním snadného uplatnění na trhu práce a dobrého finančního ohodnocení – například v učebních strojírenských oborech to uvádí 86 % žáků a ve stavebních 84 % žáků posledních ročníků,“ říká Helena Úlovcová, pověřená řízením NÚV. „Nově se pro žáky učebních technických oborů stává nezanedbatelnou motivací i stipendium. V souladu s poptávkou zaměstnavatelů a nedostatkem pracovníků v technických oborech motivovalo stipendium nebo jiná finanční podpora nejčastěji budoucí žáky učebních strojírenských oborů, a to v 28 %,“ upřesňuje Helena Úlovcová.


K výzkumu přechodu žáků na trh práce byly zpracovány tři studie:


Šetření se zaměřila rovněž na témata

Chtějí budoucí absolventi pracovat v oboru?
Jaké dovednosti jsou podle absolventů klíčové?
Spokojenost absolventů s oborem 
Názory absolventů na uplatnění oboru na trhu práce (6 let od ukončení střední školy)

Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Martin Úlovec, vedoucí oddělení analýz trhu práce a vzdělávání

e-mail: martin.ulovec@nuv_cz, tel.: 274 022 323, 724 944 309

Markéta Růžičková, tisková mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání

e-mail: marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812