Setkání zástupců evropských sítí

Dne 24. dubna 2017 se v Domě zahraniční spolupráce uskuteční již tradiční setkání zástupců evropských sítí.

Setkání zástupců evropských sítí napomáhá nejen vzájemnému seznámení s aktivitami a plány jednotlivých aktérů, ale je také prostorem pro vytvoření budoucí užší spolupráce. 

Setkání se zúčastní zástupci sítí Europass, EQF, ECVET, EQAVET, Refernet, EPALE, Eurodesk, Euroguidance, Eurydice, EURES , NICM a zástupce Zastoupení Evropské komise v ČR a Eurocenter.