Státní zkoušky z grafických disciplín se vrací

NÚV zveřejňuje termíny zkoušek, zkušební řád i výši úplat.

Vyhláška ministerstva školství, která vymezuje ožnost složit státní zkoušku z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky, včera vstoupla v platnost. Očekává se zájem až pěti tisíc uchazečů o zkoušky – jak současných žáků obchodních akademií nebo gymnázií, tak absolventů, kteří státem garantovaný certifikát dosud získat nemohli nebo nechtěli.

První zkoušky začnou v dubnu 2016 pod dozorem zkušebních komisařů přímo ve školách, které přihlásí alespoň 8 zájemců. Poplatek bude činit od 600 do 750 korun v závislosti na zvoleném typu disciplíny a úrovně zkoušky. Požádat o přezkoušení mohou také individuální žadatelé.

Podrobné informace k realizaci zkoušek, včetně vydané vyhlášky, zkušebního řádu a výše úplat za zkoušky (společně s formuláři předtisků a typovými úlohami se správným řešením) jsou zveřejněny zde.

Statni_zkousky_nove_.pdf  Tisková zpráva (448,92 KB)


Poslední zkoušky z grafických disciplín se uskutečnily v roce 2011. Absolvovalo je zhruba 4 500 osob, zejména žáků obchodních akademií, gymnázií nebo vyšších odborných škol s ekonomickým zaměřením, kde se grafické disciplíny nejčastěji učí.

 Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Vít Valeš, vedoucí referátu Státní těsnopisný ústav NÚV

vit.vales@nuv_cz, tel.: 274 022365, 724 652 236

Markéta Růžičková, tisková mluvčí NÚV

marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 8