Nově certifikovaná zařízení - srpen 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v srpnu 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

  • Proxima Sociale o.p.s.; Praha - programy všeobecné prevence (prodloužení certifikátu)

Kontakty na organizace a další informace o certifikovaných programech (zaměření na typ rizikového chování a upřesnění cílových skupin) naleznete na www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele