Konference a vzdělávání

Zveřejněn program konference: 

Program konference 2019.pdf Program konference 2019.pdf (391,58 KB)

MOŽNOSTI PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI (v) CHOVÁNÍ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, která se zaměřuje především na oblast práce s dětmi v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. 

Kdy: 20. 11. 2019

Kde: Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Zveme Vás na 3. ročník konference věnované otázkám souvisejícím s oblastí práce s dětmi v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. V letošním ročníku bychom rádi akcentovali téma poruch (v) chování u dětí, jelikož jde o stále častěji zmiňovanou problematiku nejen v dané oblasti. V rámci konference budeme vybraná témata nahlížet jak z perspektivy pedagogické, tak také zdravotnické.

Jednotlivé bloky konference budou zaměřeny na vybrané problémy. V úvodu bude ukotveno samotné téma konference. Následovat bude zdravotnický blok, jehož tématy bude např. otázka sebepoškozování, postupy práce s agresivním dítětem z pohledu lékaře a také problematika užívání návykových látek u dětí. Jako další je připraven pedagogický blok, který nabídne možnosti práce s agresivními dětmi v oblasti ústavní a ochranné výchovy. Dalšími tématy bude např. sociální začleňování dětí s poruchami chování a trestné činy se zaměřením na možnosti a postupy pedagogických pracovníků. Poslední blok pak nabídne inspiraci z pedagogické praxe. 

Budeme se na Vás těšit 20. 11. 2019. Konference je zdarma, počet účastníků je ale omezený. Zaregistrovat se můžete na www.prevence-info.cz

V případě dotazů se můžete obrátit na Lucii Myškovou, vedoucí oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání, na lucie.myskova@nuv_cz.

V menu vpravo naleznete odkazy na konference pořádané NÚV k tématu ústavní a ochranné výchovy v letech 2015 a 2017.

Aktuální vzdělávací nabídka kurzů a seminářů NUV je nově umístěna na adrese kurzy.nuv.cz.