Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Činnosti NÚV se v rámci ústavní výchovy a preventivně výchovné péče aktuálně zaměřují především na:

  • Tvorbu a inovaci standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV/OV a SVP
  • Tvorbu a inovaci speciálních standardů kvality (např. pro ambulantní SVP)
  • Metodickou podporu a vzdělávání ke standardům kvality
  • Mapování vzdělávacích potřeb a realizace vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ÚV/OV a SVP
  • Výzkumnou činnost v oblasti ústavní výchovy a preventivně výchovné péče
  • Sledování českých a mezinárodních trendů v systémech náhradní výchovy
  • Pořádání konferencí a odborných setkání
  • Podílení se na tvorbě legislativních, koncepčních a metodických dokumentů

ODKAZY:

Databáze ústavní výchovy MŠMT o dostupných službách v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče je dostupná na stránkách MŠMT zde. Konkrétní zařízení si tam dle více kritérií vyhledáte přes Pokročilé hledání.

Tým institucionální výchovy na MŠMT


AKTUALITY:

Dne 20.11.2019 proběhla konference na téma Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově. Sborník příspěvků je k dispozici ke stažení zde:

Sborník z konference 2019.pdf

   

Zveřejněn PROGRAM KONFERENCE:

Program konference 2019 Program konference 2019 (391,58 KB

Pozvánka na 3. ročník konference 

MOŽNOSTI PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI (v) CHOVÁNÍ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, která se zaměřuje především na oblast práce s dětmi v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. 

Kdy: 20. 11. 2019

Kde: Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Zveme Vás na 3. ročník konference věnované otázkám souvisejícím s oblastí práce s dětmi v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. V letošním ročníku bychom rádi akcentovali téma poruch (v) chování u dětí, jelikož jde o stále častěji zmiňovanou problematiku nejen v dané oblasti. V rámci konference budeme vybraná témata nahlížet jak z perspektivy pedagogické, tak také zdravotnické.

Jednotlivé bloky konference budou zaměřeny na vybrané problémy. V úvodu bude ukotveno samotné téma konference. Následovat bude zdravotnický blok, jehož tématy bude např. otázka sebepoškozování, postupy práce s agresivním dítětem z pohledu lékaře a také problematika užívání návykových látek u dětí. Jako další je připraven pedagogický blok, který nabídne možnosti práce s agresivními dětmi v oblasti ústavní a ochranné výchovy. Dalšími tématy bude např. sociální začleňování dětí s poruchami chování a trestné činy se zaměřením na možnosti a postupy pedagogických pracovníků. Poslední blok pak nabídne inspiraci z pedagogické praxe. 

Budeme se na Vás těšit 20. 11. 2019. Konference je zdarma, počet účastníků je ale omezený. Zaregistrovat se můžete na www.prevence-info.cz

V případě dotazů se můžete obrátit na Lucii Myškovou, vedoucí oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání, na lucie.myskova@nuv_cz.

STANDARDY KVALITY PÉČE O DĚTI 2018

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče navazují na Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních z roku 2015, doplňují je o standardy v ambulantních formách středisek výchovné péče, jejich kontext a historii tvorby, a vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 15. 9. 2018 byly tyto standardy schváleny jako výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2018. Publikace ke stažení: Standardy.pdf

Ambulantní střediska výchovné péče mohou v rámci reflexe vlastní praxe a míry kvality poskytovaných služeb využít přehlednou tabulku: Standardy.xlsx

STANDARDY KVALITY PRO SVP

Vyšel Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2018, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (č.j. MSMT-21324/2018). Plné znění Výnosu naleznete na stránkách MŠMT - www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vynos-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-c-17-2018.

Termíny kurzu Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče, naleznete na přehledu vzdělávacích kurzů NÚV. Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky ambulantních forem služeb středisek výchovné péče.

 

STANDARDY KVALITY PÉČE O DĚTI 2015

Standardy kvality péče vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 23. 3. 2015 byly tyto standardy schváleny jako  Metodický pokyn MŠMT (Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č.j. MSMT-5805/2015) a zde publikované standardy jsou plně v souladu s metodickým pokynem. Standardy ke stažení ZDE.

   

KONFERENCE PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádal dne 7. 11. 2017 konferenci s názvem PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY.

SBORNÍK Z KONFERENCE JE K DISPOZICI ZDEPrezentace přednášejících, kteří dali souhlas s publikováním, jsou k dispozici zde.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na společné setkání v následujících letech!