Publikace

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově

Obalka sbornik.png VYBRANÉ PROBLÉMY Lucie Myšková (ed.) Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 Editor © Lucie Myšková, 2019 © Alexandr Kasal, Dana Trávníčková, Michaela Chrdlová, Martina Franzová, Lenka Šťastná, Evžen Nový, František Tichý, Soňa Křížová, Martina Petrovičová, Irena Smetáčková, Ida Viktorová, Kateřina Schönová, Mirka Palkosková, Michal Goetz, Lucie Myšková

 

Děti s projevy delikventního chování v institucionální výchově

V roce 2016 a 2017 probíhal ve vybraných zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, která pečují o děti s poruchami v chování, předběžný kvantitativní a následně kvalitativní výzkum. V souvislosti s terénním výzkumem dále probíhala rešerše pramenů z různých oblastí (např. diagnostika poruch chování v praxi, kriminologie, právo, podoba ústavní výchovy v zahraničí, intervenční nástroje). Výzkumná zpráva tak spojuje celou řadu výzkumů a analýz, které proběhly v roce 2016–2019. Cílem naší práce bylo zmapovat, jakým způsobem se pracuje s dětmi se závažnějšími poruchami v chování, které jsou umístěny do zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zejména pojmenovat obtíže, s nimiž se při péči o tyto děti nejčastěji potýkají pedagogičtí pracovníci. Péče o tuto specifickou skupinu dětí vyžaduje vysoce odborné formy práce, protože možnosti umístění těchto dětí zpět do původní rodiny nebo do jiné formy náhradní péče jsou velmi omezené. Od revoluce zároveň probíhá celková snaha o nastavení péče v zařízeních institucionální výchovy tak, aby směřovala k opětovnému začlenění dětí do společnosti, a to i v případech závažných poruch chování. Změna přístupu k dětem s delikvencí nebo kriminalitou v anamnéze s sebou nicméně nese značné organizační nároky. V prvním oddílu práce se proto věnujeme širšímu kontextu problematiky, včetně organizace na národní úrovni a spolupráce MŠMT s ostatními státními orgány.   Ve druhém oddílu práce jsou prezentovány zkrácené výsledky terénních výzkumů, které probíhaly v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Výsledky z terénního výzkumu z části překrývají potřeby identifikované v obecné části práce.

 

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče

sbornik.jpg Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče navazují na Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních z roku 2015, doplňují je o standardy v ambulantních formách středisek výchovné péče, jejich kontext a historii tvorby, a vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra.

 

Porovnání systémů péče o delikventní děti a mládež v České republice, Německu, Velké Británii, Francii a Chorvatsku

Obalka Nora mala2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10. © Tereza Baltag, Nora Hochlová, Lucie Myšková, 2017 ISBN 978-80-7481-203-3

 

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy - sborník z konference

sbornik2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10.  ISBN 978-80-7481-202-6.  Editorka: Tereza Baltag, 2017 Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková, 2017

 

Kvalita péče o děti v ústavní výchově - sborník z konference

sbornik.jpg Autorský kolektiv:  Helena Pacnerová, Lucie Myšková (eds.) Karel Červenka, Ivan Lukšík, Ľubica Lukšíková, Lucie Myšková, Hana Novotná, Helena Pacnerová, Roman Petrenko, Radek Ptáček, Albín Škoviera, Věra Vojtová © Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;  Vydání první, Praha 2016;  ISBN 978-80-7481-157-9

 

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

Standardy.jpg Autorský kolektiv:  PhDr. Helena Pacnerová, PhDr. Pavel Janský, Ph.D., PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Pavel Bártík, Mgr. Jiří Holomek, Mgr. Patrik Matoušů, Mgr. Olga Vernerová, Miloš Picek, Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. ;  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, Vydání první, Praha 2015 ISBN 978-80-7481-138-8

 

Vybraná témata vychovatelské praxe

Vybrana temata.jpg Helena Pacnerová, Adéla Zelenda Kupcová (eds.);  Inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy;  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.

 

Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči

Fenomen odchodu.jpg PŘEHLEDOVÁ STUDIE; autorka: PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.; Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.

 

Cesta k pozitivním výsledkům

Cesta.jpg autoři R. J. (Seán) Cameron a Colin Maginn;  Z anglického originálu Achieving positive outcomes for children in care, vydaného nakladatelstvím SAGE v roce 2009. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.