Vybraná témata vychovatelské praxe

Helena Pacnerová, Adéla Zelenda Kupcová (eds.); 

Autorský kolektiv: Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková,
PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná,
PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař

Inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy; 

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská
fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2,
ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.

Ke stažení zde - Vybrana_temata_vychovatelske_praxe_sbornik.pdf Vybraná témata vychovatelské praxe - sborník.pdf (3,09 MB)

Vybrana temata.jpg