Kvalita péče o děti v ústavní výchově - sborník z konference

Autorský kolektiv: 

Helena Pacnerová, Lucie Myšková (eds.)

Karel Červenka, Ivan Lukšík, Ľubica Lukšíková, Lucie Myšková, Hana Novotná, Helena Pacnerová, Roman Petrenko, Radek Ptáček, Albín Škoviera, Věra Vojtová

© Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vydání první, Praha 2016
ISBN 978-80-7481-157-9

Ke stažení zde - Kvalita_pece_o_deti_v_ustavni_vychove.pdf Kvalita péče o děti v ústavní výchově.pdf (9,43 MB)

 

Kvalita péče o děti v ústavní výchově.jpg