Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

Autorský kolektiv:

PhDr. Helena Pacnerová,
PhDr. Pavel Janský, Ph.D.,
PhDr. Božena Lányová,
PaedDr. Pavel Bártík,
Mgr. Jiří Holomek,
Mgr. Patrik Matoušů,
Mgr. Olga Vernerová,
Miloš Picek,
Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.

   

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10,
Vydání první, Praha 2015, ISBN 978-80-7481-138-8

Ke stažení zde - Standardy_kvality_pece_o_deti.pdf Standardy kvality péče o děti.pdf (310,11 KB)


Standardy.jpg