Vzdělávání v prevenci

Aktuální vzdělávací nabídka je nově umístěna na adrese kurzy.nuv.cz.

 


Národní ústav pro vzdělávání realizuje ve spolupráci s Oddělením prevence MŠMT od roku 2016 pro cílenou metodickou podporu a systematické vzdělávání pro krajské školské koordinátory prevence (KŠKP) a pro oblastní metodiky prevence z pedagogicko-psychologických poraden (MP PPP). Cílem je především zkvalitňování práce KŠKP a MP PPP a tím i zlepšení kvality celkové úrovně systému primární prevence rizikového chování v každém kraji v České republice. Uskutečněné akce měly rovněž za cíl sjednotit práci koordinátorů a metodiků prevence napříč ČR, umožnit sdílení zkušeností, podpořit šíření dobré praxe a fungovat jako prevence syndromu vyhoření těchto pracovníků.

Metodická podpora a vzdělávání krajských školských koordinátorů prevence v roce 2017

Metodická podpora a vzdělávání krajských školských koordinátorů prevence v roce 2016