new.jpg

CHCI DOSTÁVAT NOVINKY O NÚV


Váš e-mail využijeme pro zasílání elektronického newsletteru, v němž Vás budeme zhruba jednou měsíčně informovat o aktivitách NÚV – o našich nových publikacích, metodikách, konferencích a workshopech, které pořádáme apod. 


Tento Váš osobní údaj bude zpracováván v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte právo požadovat jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, tedy Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.