Jazyky pro nejmenší

British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a Goethe institutem v Praze pořádá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky celostátní konferenci Jazyky pro nejmenší 

loga.jpg

Termín konání: 18. 3. 2014               
Doba konání: 10:00 – 15:00 hod.
Místo konání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 – Malá Strana 
Konference se dotkne rané výuky jazyků a pokusí se shrnout důležité kroky a materiály v této oblasti. Akce je určena především vyučujícím cizích jazyků v předškolním vzdělávání a v prvních ročnících základního vzdělávání.  
Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení je zajištěno. Jednacím jazykem je čeština s výjimkou prezentace zástupkyně British Council. Prezentace nebude tlumočena.


Program

09.30 Registrace účastníků
…a pozvání na kávu/čaj
10.00  Zahájení a pozdravy
Zástupce MŠMT ČR
Zástupce NÚV
Steve Oxley, ředitel British Council v ČR
10.30 Jennifer Potts, British Council: English Language Learning in Early Childhood: A view from the classroom
11.15  Mgr. Štěpánka Laňová, Goethe Institut v Praze: Raná němčina v Čechách
11.45 Mgr. Svatopluk Pohořelý, MŠMT, vedoucí oddělení předškolního, základního a uměleckého školství: Cizí jazyky v předškolním vzdělávání
12.15 – 13.00  OBĚD
13.00 Ing. Ivana Chmelařová: Early English in Kindergarten and At School
13.30  Mgr. Marie Horčičková, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12: Osvojování cizích jazyků v raném věku – příklad dobré praxe
14.00 Mgr. Bc. Šárka Dohnalová, MU Brno: Raná výuka cizích jazyků: Ano či ne?
14.30 Mgr. Pavla Šabatková, Dům zahraniční spolupráce: Erasmus+ je i ve školce!
14.30 – 15.00  Podněty z pléna, diskuze, ukončení konference        

Kapacita konference naplněna. Nelze se přihlašovat.