Téměř 28 tisíc žáků se ode dneška snaží získat výuční list

Dnes začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech. Tento rok je to již popáté, kdy je všechny školy provádějí podle jednotných zadání. 

Jednotná zadání připravuje Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci se zkušenými pedagogy ze škol. Zkoušky se konají do konce června, a to na 491 školách, skládá je 27 458 žáků ve 110 oborech vzdělání.

Pro získání výučního listu musejí absolventi postupně složit tři zkoušky – písemnou, praktickou a ústní. Závěrečné zkoušky se týkají také téměř tří tisíc žáků učebních oborů kategorie E, v nichž se učí převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nová závěrečná zkouška (NZZ) také ukládá, aby žáci v ústní části zodpověděli kromě odborných témat i otázky ze světa práce. Při těch mají žáci ukázat, že si budou vědět rady s hledáním místa nebo při jeho ztrátě. „Jde skutečně o ryze praktické záležitosti. Měli by například vědět, k čemu slouží úřad práce a co tam lze vyřešit. Mohou také padnout otázky z oblasti finanční gramotnosti, například jak mají zacházet s příjmy, aby pokryli své výdaje,“ říká Dana Kočková, administrátorka tvorby jednotných zadání z NÚV.

V rámci modernizace vzdělávání každý rok přibývají obory, ve kterých mohou žáci skládat písemnou zkoušku na počítači – letos je jich 71. „I proto, aby bylo zadání co nejobjektivnější, generuje ho žákům počítač,“ dodává gestorka NZZ Hana Hušáková.

Učňovské obory studuje podstatně více chlapců než dívek. Konkrétně jde letos ke zkouškám 18 863 chlapců a jen 8 595 dívek. „Chlapci převažují v technických oborech, ale v poslední době se hlásí i na „službové“ obory (oblast gastronomie, obchodu, zdravotnictví), v nichž dříve více dominovaly dívky. Kromě toho v technických oborech studuje celkově vyšší počet žáků,“ vysvětluje analytik nové závěrečné zkoušky Libor Berný. (Přesná čísla dívek a chlapců skládajících zkoušky z vybraných skupin oborů jsou k dispozici v přiložené tabulce.)

„Zaměstnavatelé často kritizují, že jsou absolventi škol špatně připraveni na své povolání. Proto považujeme za nejdůležitější, aby se obsah zkoušek co nejvíc přiblížil požadavkům praxe,“ zdůrazňuje Hušáková. K tvorbě jednotných zadání proto Národní ústav pro vzdělávání přizval také odborníky z praxe, které vybrala Hospodářská komora ČR. Existuje ale také možnost složit praktickou zkoušku přímo ve firmě, toho využívá přibližně 20 % žáků.

Příklady oblastí, v nichž výrazně převažují dívky nebo chlapci

Oblast

Chlapci

Dívky

Strojírenství (např. strojní mechanik)

6615

181

Elektrotechnika (např. elektrikář)

3571

58 

Stavebnictví (např. zedník)

1950

14

Zemědělství a lesnictví (např. zahradník)

2068

697

Gastronomie a turismus (např. kuchař a číšník)

1808

2217

Zdravotnictví (např. ošetřovatel)

44

399

Obchod (např. prodavač)

444

987

Osobní služby (např. kadeřník)

249

1800

Tisková zpráva