Absolventi VOŠ nacházejí dobré uplatnění

Zhruba 63 % absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) se uplatní přímo v oboru, který vystudovali, 18 % v oboru příbuzném. Absolventi oceňují odborné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které studiem získali. Potýkají se však stále s nižšími platy a nižší prestiží oproti absolventům vysokých škol.


Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia shrnuje publikace Přechod absolventů VOŠ do praxe a jejich uplatnění, kterou zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání. Absolventi jsou v současném zaměstnání převážně spokojeni, práce splňuje představy zhruba 87 % z nich. Ve srovnání s absolventy středních škol se diplomovaní specialisté, jak zní titul absolventů VOŠ, uplatňují častěji v oboru. Zhruba 63 % z nich pracuje přímo v oboru, který vystudovali, dalších 18 % v oboru příbuzném. Do jiného oboru odchází 19 % absolventů.
Na pozici, která odpovídá dosažené úrovni vzdělání, přitom pracuje asi 65 % dotázaných. Zhruba 9 % absolventů VOŠ se domnívá, že jejich pozice vyžaduje VŠ vzdělání. Práci, na niž stačí nižší kvalifikace, nalezlo 22 % respondentů.
Kdyby se absolventi mohli znovu rozhodovat, na jakou školu se přihlásí, 47 % z nich by opět volilo VOŠ, 53 % absolventů by ale raději studovalo vysokou školu. Důvodem je uplatnění na trhu práce – absolventi vysokých škol mají ve srovnání s absolventy VOŠ vyšší platové ohodnocení a jejich prestiž ve společnosti je vyšší. „Důležitá je i návaznost v dalším studiu,“ vysvětluje autorka studie Jana Trhlíková z Národního ústavu pro vzdělávání. „Ne všechny vysoké školy uznají diplomovaným specialistům zkoušky absolvované na VOŠ a zvýhodní je při přijímacím řízení nebo následném studiu,“ dodává Trhlíková.
Z výsledků vyplývá, že stejný obor by si opakovaně zvolilo přibližně 75 % absolventů VOŠ, zatímco jen 25 % by dalo přednost jinému oboru. Tato skutečnost zřejmě souvisí i s tím, že poměrně vysoký podíl studentů si volí studium na vyšší odborné škole právě z důvodu zájmu o obor vyučovaný na VOŠ (87 %). Významným důvodem je také zájem o praktickou výuku a praxi v reálném pracovním prostředí v délce jednoho pololetí (69 %).
Markéta Růžičková