Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2010

Studie vydaná v roce 2011 mapuje poptávku zaměstnavatelů, reprezentovanou inzercí v denním tisku a na internetu na podzim 2010.

Analyza_inzerce_2011.jpgJedná se již o třetí vlnu kvantitativního šetření (předchozí proběhla v letech 2005 a 2007), díky čemuž je možné sledovat požadavky zaměstnavatelů na nové pracovníky i v čase a zjišťovat, jak se v nich odráží ekonomický vývoj, a které požadavky jsou spíše trvalejšího charakteru a tedy klíčové. Inzertní nabídka pracovních míst je ve studii sledována z několika úhlů pohledu (z hlediska jednotlivých požadavků zaměstnavatelů a dalších typických znaků inzertní nabídky), a to jak celkově, tak zároveň také v rozčleněné podobě podle hlavních tříd zaměstnání KZAM.

Po úvodní metodické části se studie věnuje nabídce v denním tisku, v další části se pozornost zaměřuje na internetovou inzerci a v závěrečné kapitole jsou oba informační kanály porovnány a je zhodnocen i posun oproti předchozím šetřením. Studii doplňuje obsažná přílohová část.


publikace ke stažení publikace ke stažení (25,56 KB)